BLUE INTEGRATOR

FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG INTEGRERAR

BLUE INTEGRATOR INTEGRERAR DITT FÖRETAGS SYSTEM INTERNT OCH EXTERNT

Istället för ett stort antal direktintegrationer mellan alla olika delsystem skapar integrationsmotorn Blue Integrator ett väl sammanhållet informationsflöde.

I stort sett alla aktörer och delsystem som är eller behöver vara en del av din verksamhet kopplas enkelt ihop och underlättar på så vis såväl det dagliga som det långsiktiga arbetet. Införandet är enkelt och resultaten kommer snabbt när arbetsmoment kan automatiseras och nya informationskällor läggas till. Samtidigt som du har full kontroll i alla led – från artikelhantering och inköp till order, lager och fakturering.

Rätt integrering från början

Planering är nyckelordet för en väl genomförd integrering. Det är viktigt att integrera rätt från början, och det är här vi som ligger bakom Blue Integrator står redo att hjälpa för att du ska få ut så mycket som möjligt ur integrationen. Vi har arbetet med integration i över 20 år och har därför möjlighet att ge en erfaren syn på hur man skapar affärsfördelar genom att i ord och bild beskriva teorier och praxis, samt visa jämförande exempel från redan genomförd integrering.

Med Blue Integrator skapar du ett effektivt utbyte av information mellan det egna företagets system, kunder, leverantörer, tredjepartslogistiker och e-handelsplattformar.

 

Jämförelse bild klassisk och med integratiosmotor engelsk text.001