BLUE INTEGRATOR

HANTERA FÖRÄNDRINGAR BÄTTRE

EXEMPEL PÅ INTEGRATION MED HL7

Nedan visas bildexempel på hur ett HL7-schema kan se ut och hur en genererad XML-fil ser ut utifrån detta schema.

HL7 ADT_A01-schema

hl7_screenshot_schema_600x280

XML-schema

hl7_screenshot_xml_600x280

Insert Query som nyttjar ovanstående schema

hl7_snd_port_query_pid_600x280