BLUE INTEGRATOR

FRAMTIDENS FÖRETAG INTEGRERAR

BLUE INTEGRATOR – INTEGRATION MED XML

Integration med XML-data är en av de absolut vanligaste formerna för modern integration. Blue Integrator hanterar XML-data från grunden.

Ofta sker utbytet i form av filer men med olika anrop, till exempel kan webbtjänster eller sql-servers nyttja formatet. I alternativen till höger kan du läsa mer om, och se exempel på, hur integration med XML sker med Blue Integrator.

Grunderna i XML och XSLT

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) är ett språk för att omvandla XML-dokument till andra XML-dokument, eller andra format såsom HTML för webbsidor, klartext eller XSL-FO. Vilka i sin tur sedan kan omvandlas till andra format, såsom PDF, Postscript och PNG. Kort kan man säga att XML bär data på ett strukturerat sätt och XSLT är koden som validerar och kan omforma data. Så kallade XSLT-schema används för att beskriva XML-meddelande efter struktur, datatyp eller vilka data som är tvingade eller valbara att ta med. Det går även att ange vilka värden som accepteras.