BLUE INTEGRATOR 

ENKEL IMPORT OCH EXPORT

 

BLUE INTEGRATOR – IMPORT OCH EXPORT

Här visar vi exempel på export och import med Blue Integrator och SQL Server.