BLUE INTEGRATOR 

ENKEL IMPORT OCH EXPORT

EXPORT FRÅN DATABAS

Se hur BlueIntegrator användas för export av information från databas med procedur.

1. Skapa ett schema.

export_schema_order

2. Skapa en receive port med standard database.

export_rec_export

3. Koppla upp dig mot gällande databas och skriv din select, sen genererar du ett  respons schema.

export_rec_export_responese_schema

4. Gå tillbaka och välj ditt respons-schema på rec_port.

export_rec_export_schema

5. Skapa en mappning mellan in- och ut-schema.

export_mapping_in_order_to_order

6. Skapa en send port med file send

export_snd_export

7. Välj mapp och filnamn

export_snd_export_folder

8. Lägg till din mappning

export_snd_export_mapping

9. Koppla din receive-port direkt till din send-port.

export_rec_export_routing_addport