BLUE INTEGRATOR

EN MODERN INTEGRATIONSMOTOR

BLUE INTEGRATOR SMS- OCH MAILTJÄNSTER

Blue Integrator möjliggör skickande av mail, sms, med mera, direkt från systemet med hjälp av XML.