EDIFACT

Pricat
Pris- och artikellista

PRICAT är ett elektroniskt meddelande (fil) som skickas från en leverantör till kund, och innehåller produkt- och avtalsinformation.

Integrera Pris- och artikellista (Pricat)

PRICAT är ett elektroniskt meddelande (fil) som skickas från en leverantör till kund, och innehåller produkt- och avtalsinformation. Oftast används dessa typer av meddelanden i kommunikation med myndigheter, större inköpsorganisationer och inköpsorganisationer på större företag.

Filen förmedlar helt nya, tillagda, uppdaterade eller borttagna produkter från ett avtal. Normalt ingår utväxlingen av sådan information i en strukturerad process med tider, verifieringar, godkännande, med mera. Det finns också viktiga alternativa användningsområden av PRICAT. Det kan till exempel handla om integration av saldo och/eller produktinformation.

EDIFACT

Förenklar ditt företags flöden.

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.

Export av saldo

PRICAT används också för tillgänglighet genom export av produktsaldo till olika system och samarbetspartners. Vanligtvis handlar denna export om att det aktuella saldot ska exporteras till kunder, interna system och den egna e-handeln. Denna distribution av artikelsaldo är ett av det mest frekventa och integrationsintensiva exporter på växande små och medelstora företag. Vid arbete med exportering av saldo rekommenderar vi två sätt:

  • Schemalagd export – exporten sker nattetid på sedan tidigare bestämda tider. Denna export är till för de kunder och/eller system som inte vill eller kan ta emot information konstant.
  • Händelsestyrd export – exporten sker kontinuerligt och kan vara sekundbaserad eller köras på korta intervaller.

För att använda export med hjälp av integrationsmotorn skall det finnas information om bolag, artikel, artikeltyp och saldo, samt om exporten ska ske schemalagt eller händelsestyrt. Integrationsmotorn filtrerar och omvandlar information till de olika systemen och kunderna.

Export av produktinformation

När det gäller EDIFACT och produktinformation har kraven väsentligen ökat de senaste åren. Detta i och med att e-handel har påverkat formaten och gjort att fler och fler har förstått hur viktig men också tidskrävande hantering av produktinformation är. Nästan alla e-handelsplattformer, så som Magento, Storm, och Litium, har olika varianter av XML-scheman vilka inte är anpassade efter tidigare standarder. Detta gör att det är viktigt att alla integrationer sätts upp rätt från början för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna koppla samman integrationerna i nästa skede.