Tekniker
Skräddarsy
dina integrationer

Blue Integrator – tekniker för att integrera motorn

Det finns många olika standardtekniker att använda för att underlätta integrationer med Blue Integrator.

Integrationsmotorn är även flexibel nog att kunna hantera tekniker utöver de som finns från början om det skulle behövas. Eftersom Blue Integrator även innehåller en VSTA (Visual Studio Tool for Applications) så finns det dessutom stora möjligheter att skriva egen kod för hantering av in- och utdata.

Web Service

Läs mer om integration med Web Service

Läs mer

JSON

Läs mer om integration med JSON

Läs mer

MSMQ

Läs mer om integration med MSMQ

Läs mer

SFTP

Läs mer om integration med SFTP

Läs mer

FTP

Läs mer om integration
med FTP

Läs mer

CSV

Läs mer om integration med CSV

Läs mer

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.

Prova fritt

Systemintegration

Blue Integrator integrerar ditt företags system internt och externt.

Läs mer