Tekniker
Web Services – standardiserat sätt att
integrera webbaserade program

Web services

Web Services är ett standardiserat sätt att integrera webbaserade program som använder XML, SOAP, WSDL och UDDI, vilka är öppna standarder för internetprotokoll.

XML används för att märka data, SOAP används för att överföra data, WSDL används för att beskriva de tjänster som finns och UDDI listar vilka tjänster som finns tillgängliga. Webbtjänst är med andra ord en metod för kommunikation mellan två elektroniska enheter via ett nätverk. Blue Integrator ger dig möjlighet att skapa och hantera en web service.

 

Windows Start-menyn → Web Services Configuration Wizard

 

Du kan nyttja web service för Blue Integrator som sendport eller mottagarport. Du kan också använda CallWebServiceDirect, en funktion för att anropa en extern web service inifrån ett work flow, eller med hjälp av VSTA (visual studio tools for applications).