Rusta ditt företag för framtiden

Blue Integrator – integrationslösningar

Varför ha flera olika delsystem när du kan ha ett som hanterar all information på ett och samma ställe? Integrationslösningen Blue Integrator samlar information och sköter flöden ut och in ur ditt företag.

Blue Integrator samlar dina system

För ett modernt företag finns det stora krav på ökad digitalisering, systembyten och hantering av förändrade konsumentbeteenden. Detta är alla faktorer som ska skapa möjligheter både på kort och lång sikt, ändå är risken stor att de mynnar ut i att bli storskaliga, återkommande och dyra IT-projekt. Olika system och problemhantering tar mycket tid och resurser från det dagliga arbetet.

Import och export

Så använder du Blue Integrator tillsammans med SQL Server

Hantera HL7

Så använder du Blue Integrator tillsammans med HL7

SMS och mailtjänster

Skicka sms och mail med hjälp av Blue Integrator

Affärssystem

Använd Blue Integrator för att integrera ditt affärssystem

Snabbare ledtider och ökad kvalitet med Blue Integrators integrationslösningar

Med en integrationslösning från Blue Integrator gör det hålla samman olika delsystem och stora informationsmängder över tid. Istället för ett stort antal direktintegrationer och delsystem håller integrationsmotorn samman information och flöden. Det ger snabbt kortare ledtider, mindre manuellt arbete, ökad kvalitet och helt nya möjligheter att möta kraven också på sikt.

En spindel i nätet

I en e-handelsverksamhet finns flera olika system, det kan handla om att hantera allt från kunder och produkter till transport, EDI och mycket mer. Alla dessa system måste samarbeta för att den dagliga verksamheten ska fungera. Detta skapar lätt ett virrvarr av system och kräver mycket mänskliga resurser. En integrationslösning från Blue Integrator hjälper till att sammanfoga alla system till ett.  

Blue Integrator hjälper dig att

  • Samla informationen från alla olika system
  • Hantera informationen
  • Säkra systemen
  • Spara resurser
Blue Integrator finns helt enkelt som en säker, men osynlig, spindel i nätet som sköter informationshanteringen åt dig!