Integration mot affärssystem

Integration mot affärssystem

Olika system är uppbyggda på olika sätt och kräver därför en integrationsvinkel som är unik för just det gällande systemet. Eftersom Blue Integrator har stor funktionalitet och flexibilitet är den lätt att skräddarsy för de önskade ändamålen, men också för att skapa möjligheter för eventuella förändringar i framtiden.


Blue Integrator – integration mot affärssystem

Olika system är uppbyggda på olika sätt och kräver därför en integrationsvinkel som är unik för just det gällande systemet. Eftersom Blue Integrator har stor funktionalitet och flexibilitet är den lätt att skräddarsy för de önskade ändamålen, men också för att skapa möjligheter för eventuella förändringar i framtiden.

Orderläggning

Så går orderläggning med 
Blue Integrator till

Leveransbekräftelse

Så går leveransbekrätelse med Blue Integrator till

Fakturahantering

Så går fakturering med Blue Integrator till

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar

Integration mot Jeeves

I Jeeves finns mod-punkter i stored procedures för möjlighet att utöka med egen funktionalitet i stored procedures. Blue Integrator har möjlighet att jobba direkt mot databasen men med ökad flexibilitet utan att vara beroende av förändringar eller uppdateringar. Till affärssystemet kan ett försystem läggas till som hanterar ny funktionalitet som inte kan läggas direkt i Jeeves. Innan data ska importeras till affärssystemet kan det behöva göras vissa automatiska eller manuella kontroller eller lägga till och ändra information. Datat sparas då i staging-tabeller innan de förs över till sin slutgiltiga destination.

Integration mot Garp

Garp bygger på en c-tree databas. Blue Integrator har möjlighet att jobba direkt mot databasen men för ökad flexibilitet utan att vara beroende av förändringar eller uppdateringar speglas lämpligen data till en SQL-databas. Till affärssystemet kan ett försystem läggas till som hanterar ny funktionalitet som inte kan läggas direkt i Garp. Innan data ska importeras till affärssystemet kan det behöva göras vissa automatiska eller manuella kontroller eller lägga till och ändra information. Datat sparas då i staging-tabeller innan de förs över till sin slutgiltiga destination. Blue Integrator uppdaterar försystemet som sedan uppdaterar c-treedatabasen med hjälp av COM (Component Object Model).

Integration mot Microsoft AX

Med hjälp av AIF (Application Integration Framework) jobbar du direkt mot AX-databasen. Blue Integrator använder sig av AIF- webservice (byggd på .NET) för att lägga in data i databasen. Blue Integrator kan lyssna efter bland annat meddelanden och filhändelser för aktivering av händelser.