Integration mot affärssystem
Skapande av fil
vid orderläggning

Orderläggning

Vid orderläggning skapas en fil av e-handeln när kunden har registrerat en order. Denna fil läggs sedan i en FTP-mapp som Blue Integrator ”lyssnar” på.

Blue Integrator mappar i sin tur om informationen om så behövs och lägger in den i försystemet som verifierar den inkommande ordern och skickar vidare relevant information till affärssystemet och lagrar resten. Om ett fel skulle uppstår skickas ett felmeddelande tillbaka till Blue Integrator som i sin tur mailar den berörda kunden. Slutligen lagrar affärssystemet den inkommande ordern och registrerar den för plock.