En modern integrationsmotor
Blue Integrator
sms- och mailtjänster

Blue Integrator sms- och mailtjänster

Blue Integrator möjliggör skickande av mail, sms, med mera, direkt från systemet med hjälp av XML.

Mail exempel

Se hur du kan skicka mail med Blue Integrator.

Läs mer

SMS exempel

Se hur du kan skicka SMS med Blue Integrator.

Läs mer