SMS- och mailtjänster

Skicka SMS med Blue Integrator


Skicka SMS via Blue Integrator

Precis som rubriken säger har du med Blue Integrator möjlighet att skicka sms direkt från systemet med hjälp av XML. I detta exemplet kommer vi visa hur Blue Integrator kopplas mot den befintliga sms-tjänsten LEKAB.se.

 • 1. Först måste du välja en sms-tjänst för att kunna bestämma meddelande-parametrarna. I detta exempel har vi alltså valt LEKAB.se.
 • 2. Börja med att skapa ett schema som beskriver hur XML-filen ska se ut. Schemat ska innehålla parametrarna som sms-tjänsten behöver för att skicka ett sms.
Schema
 • 3. När du har bestämt hur XML-filen ska vara utformad är det dags att skapa en ”Receive-port”, i detta fall ska receive-porten lyssna efter förändringar i en specifik mapp. Vi kallar denna porten för rec_sms.
 • 4. Nu är det dags att välja ”File Receive” under fliken transport.
rec_sms_transport
 • 5. Då denna port alltså ska lyssna på en mapp måste du också välja vilken mapp som ska lyssnas på.
rec_sms_folder

Glöm inte att sätta vilken server porten ska köras på, detta gör du under fliken server.

 • 6. Skapa en ”Send-port” här har vi döpt den till snd_sms.
 • 7. Under fliken transport väljer du ”File Send” för att kunna spara ner en fil. Här finns många olika val som kan göras beroende på vad eller vart man vill spara.
 • 8. Eftersom vi i det här exemplet väljer att spara status med mera i en fil måste vi välja en destination för filen och filsuffix. Glöm inte att även här välja vilken server som skall ta emot informationen under fliken server.
 • 9. Nästa steg är att skapa en koppling mellan Receive-port och Send-port och bestämma vad som ska ske däremellan. Detta görs med hjälp av ett workflow som vi här döper till wkf_sendsms.
 • 10. Skapa två meddelanden- ett för inkommande och ett för utgående.
 • 11. Skapa i nästa steg en Receive-portsaktivitet, i detta exempel kommer receiver-porten i ett senare skede kopplas till rec_sms. Receive-porten får också det meddelande som vi i det här exemplet döpte till IncomingMsg.
 • 12. Nu är det dags att skapa själva händelsen som skickar iväg sms:et till sms-tjänsten. I detta exempel döper vi den till HTTPRequest_ExecuteCode så att den beskriver vad som skall ske.

Nedanstående bild visar en bit av koden som hämtar informationen från XML-filen som har lagts till i den mapp Receiver-porten lyssnar på.

 • 13. Nu är det dags att skicka OutgoingMsg till Send-porten.
 • 14. Sista steget i processen är att binda workflowet till Receiver-porten och Send-porten. Välj tabben bindings under ditt nyss skapade workflow och skapa en ny bindning. Här får du välja ett namn på din koppling och slutligen välja din Receiver – och Send-port.

Glöm inte att starta både din Receiver-Port och din Send-port genom att högerklicka och välja enabled.
Så här ser XML-filen i vårt exempel ut med data:

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar

Lösningar

Läs mer om integrationslösningar från Blue Integrator