Integrationer

En smart integrationslösning

Rubriken kan tyckas väl självsäker, men med hundratals lyckade integrationer bakom oss vågar vi sticka ut hakan. Det är smart att rusta sin verksamhet för att bättre kunna hantera förändringar.

En smart integrationslösning

Rubriken kan tyckas väl självsäker, men med hundratals lyckade integrationer bakom oss vågar vi sticka ut hakan. Det är smart att rusta sin verksamhet för att bättre kunna hantera förändringar.

VAN-leverantörer

Läs mer om effektiv VAN-integration

Formatstandarder

Läs mer om integration mot olika formatstandarder

Meddelandetyper

Integrationer mellan en mängd olika elektroniska meddelandetyper.

SQL server

Läs mer om integration mot SQL server

Så nyttjar du Blue Integrator på bästa sätt

1. Fastställ behov av en integrationsmotor

Om din verksamhet har eller kommer behöva fler än ett par integrationer bör du överväga en integrationsmotor, eftersom den hanterar alla dina integrationer och ger dig tid över till det dagliga arbetet.

En integrationsmotor hjälper dig att:

  • Införa nya system enklare och billigare
  • Förändra och byta ut redan befintliga system på ett enklare sätt
  • Samla informationen från alla olika system på ett och samma ställe
  • Få bättre kontroll över dina olika system
  • Göra systemen säkrare
  • Automatisera manuellt arbete och därmed spara resurser
 

 

Jämförelse mellan klassisk integration och integration med Blue Integrator.
Jämförelse mellan klassisk integration och integration med Blue Integrator.

2. Bygg på bra grunder

Blue Integrator underlättar förändring, men som alltid är det viktigt att som företagare sikta framåt och vara beredd på vad som kan komma. Planering är a och o, och detta gäller även när integrationsmotorn är integrerad i verksamheten. Det är helt enkelt viktigt att ha en plan för sina integrationer.

Hantering av artikelsaldo är ett av de vanligaste föremålen för integration. Information om saldo skall oftast ges till olika mottagare, både interna system, egna e-handelslösningar, kunder och andra samarbetspartner. Olika mottagare har dessutom olika förutsättningar för integration och behov av olika mängd detaljerad information. Ofta behöver till exempel de egna systemen veta exakt saldo medan en kund bara behöver veta om produkten finns tillgänglig eller ej. Detta bidrar till mycket enskild information som måste skickas ut vilket i sin tur bidrar till stora risker för fel.

Med Blue Integrator integrerad i det system som bär saldot, vanligen ett affärssystem eller ett wms-system, möjliggörs utskick av information med alternativ omfattning. Integrationsdatorn känner med andra ord av om informationen ska skickas ut som en full export en eller ett par gånger per dygn, eller om informationen ska skickas ut direkt via löpande händelsebaserad export.

Blue Integrator har en inläsning och gör jobbet med filtrering och hantering av nivåer innan informationen exporteras vidare. Detta gör att rätt information kommer till rätt mottagare i rätt format helt automatiskt.

3. Återanvänd färdiga scheman eller befintliga meddelanden

Vid byggandet av nya integrationer finns det ofta standardmeddelanden, så kallade xslt-scheman, att utgå ifrån. Till exempel hanteras order- eller leveransavisering från GS1, UBL eller Swebase.

Genom att läsa in xslt-scheman från olika standarder kan ofta mycket av kopplingsarbetet mellan inkommande och utgående meddelanden hanteras i grafiska gränssnitt i stället för att behöva programmeras.

Om det inte finns färdiga scheman kan egna scheman ofta genereras utifrån ett känt meddelande. Här är det dock viktigt att använda sig av exempelmeddelanden som innehåller alla de delar som kan komma att förekomma även framöver.

4. Förekom era samarbetspartners

Ofta innehåller färdiga scheman mer information än vad som är nödvändigt, då kan det vara en fördel att skapa en lathund där de delar och element som ska användas och förväntade data finns samlad. På det viset finns underlaget redan klart när nya digitala relationer ska byggas, vilket i sin tur effektiviserar processen och gör att du snabbare kan komma igång med affärerna.

Sitter du inför ett affärssystemsprojekt och ser det stora antalet integrationer? Då är det bara att gratulera, du har ett optimalt tillfälle att se över integrationerna. Genom att starta med ett integrationsprojekt förenklas bytet men framförallt minskas affärsriskerna avsevärt.

Detta tycker vi är att integrera smart!