Integration

Formatstandarder

Blue Integrator har det kompletta stödet för olika formatstandarder såsom UBL, Sve, Ehf, Peppol, EDIFACT eller X12.

 

Integration mot olika formatstandarder

Omfattar bland annat Peppol, UBL, EDIFACT och X12

Blue Integrator har det kompletta stödet för att lösa er elektroniska kommunikation och olika formatstandarder. Oavsett om ni behöver hantera standarder såsom UBL, Sve, Ehf, Peppol, EDIFACT eller X12 så har Blue Integrator stöd och färdiga scheman som gör arbetet enkelt och effektivt. Det finns även tillämpningar inom respektive standard som är mer branschspecifika. Även dessa går att hantera i Blue Integrator.

 

EDI-standarder

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.

Integrera Smart

Blue Integrator hjälper ditt företag att integrera smart.

Peppol integration

Peppol är ett öppet nätverk som alla kan ansluta sig till. Fördelen med Peppol är att den standarden i nuläget är den mest tillämpbara. En annan fördel är också att den som skaffat ett Peppol ID snabbt får tillgång till hela nätverket. Det är egentligen bara att söka upp din kund eller leverantörs Peppol ID, lägga till detta i Blue Integrator och sedan informera kunder/leverantörer om ert ID och vilka meddelandetyper ni kan hantera.

Länk för att söka upp anslutna företag i Peppolnätverket:
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search
Peppol bygger på UBL standarden som är i XML format

En Peppol-definition kan se ut som följer:
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode=”EA”>10</InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=”SEK”>98</cbc:LineExtensionAmount

UBL integration

UBL är en XML-baserad standard för utbyte av elektronisk information. Den har funnits några år nu och flera företag har valt att gå över till den från EDIFACT-standarden som många gånger upplevs som komplicerad. UBL är ett omfattande grundformat där flera nya standarder tillkommit som just bygger på denna.

En UBL-definition kan se ut som följer:
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode=”EA”>10</InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID=”SEK”>98</cbc:LineExtensionAmount>

Sve standard integration

Sve standard avvecklades 1 april 2021 och användare hänvisas i stället till Peppol.

Sve standard är en förenklad variant från UBL-standarden som är ganska stor och heltäckande. Tanken med Sve-standarden var att förenkla för företag att komma i gång med en XML-baserad standard inom Sverige. Speciellt kommuner, landsting och statliga myndigheter hade tidigare detta som krav där leverantörer var tvungna att exempelvis kunna skicka faktura i detta format. Men från och med 1 april 2021 gäller istället Peppol Bis Billing 3 för fakturering. Det sker heller ingen ny implementation i denna standard längre.

EHF standard integration

Skall ni fakturera norska statliga företag är EHF ett krav.
EHF är ett standardiserat format som gäller i Norge. EHF är kompatibelt med Peppol då denna standard också bygger på UBL- och XML-baserade meddelanden. Enda skillnaden är bara UBL ”customization strängen”.

EDIFACT integration

EDIFACT är en av de äldre standarderna inom elektroniskt utbyte av data mellan kund och leverantör.

Den godkändes redan år 1987. Det är alltså en väl beprövad standard som har en mängd olika meddelandeformat och versioner. Samtidigt upplever många att denna standard är relativt krånglig att förstå och integrera mot. Dock finns det väldigt många integrationer i världen som fortfarande är i EDIFACT-format.

Som framgår i nedan korta exempel skiljer sig taggar och syntax rejält åt mot XML.

UNA:+?’
UNH+1+ INVOIC:D96A:UN:EAN008’
QYT+37:1’
MOA+66:193

X12
X12 är den amerikanska motsvarigheten till EDIFACT. X12 är formellt känd som ASC X12 EDI (Accredited Standards Committee X12, Electronic Data Interchange) och är standarden för elektroniskt utbyte av data mellan kund och leverantör.

En av skillnaderna mot andra standarder är att alla X12 meddelanden bara har ett nummer som ”namn”. Invoice namnges till exempel som 810. X12 använder också en annan syntax och namnsättning:
ST*810*0001
SDQ*EA*92*
*ITA**osv

Blue Integrator – en kostnadseffektiv och heltäckande integrationslösning

Blue Integrator har stöd för alla standarder ovan samt ytterligare ett antal. Tveka inte att höra av er om ni behöver stöd och hjälp med vilken standard ni skall välja.