EDIFACT

Förenklar ditt företags flöden

Vid utveckling av affärer med partners som arbetat en längre tid med EDI (Electronic Data Interchange) är det sannolikt att det finns en önskan om att kommunikationen ska ske via en EDIFACT-standard, till exempel EDIFACT D96A.

Blue Integrator – integrera edifact-standarden

De vanligaste användningarna är edi-fakturor och edi-order, men det finns även andra meddelanden som är frekventa. Det kan till exempel handla om leveransavisering, artikellistor/prislistor/offerter och orderbekräftelser.

Pricat

Läs mer om Pricat

Inköpsorder

Läs mer om inköpsorder

Ordererkännande

Läs mer om ordererkännande

Leveransaviseringar

Läs mer om leveransaviseringar

Fakturameddelande

Läs mer om fakturameddelande

Systemintegration

Blue Integrator integrerar ditt företags system internt och externt

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar

EDI-format

 

När nyare integrationer sätts upp har EDIFACT-standarder ofta fått ge vika för modernare edi-format baserade på xml, t.ex. UBL (Univseral Business Language) eller den nyaste varianten Swebase. Ska du ge dig i kast med EDI är det viktigt att se till att nyttja en produkt som omvandlar de interna formaten till riktiga EDI-format. Låter du någon ”koda” meddelandet är sannolikheten överhängande att du drar på dig onödiga förvaltningskostnader och fel även i framtiden.

 
 

Olika meddelanden och format

För att vara väl rustad för framtiden är det viktigt att se till att du kan ta emot olika meddelande och format från olika kunder. Det är sannolikt att ena kunden nyttjar ett XML-schema som EDI-medel och en annan kanske EDIFACT D96A-orders för att lämna sin order. Det är inte heller ovanligt att kunder blandar sina meddelanden. För order och leveransavisering nyttjas kanske D96A medan prislistan är i UBL.

 

Planera integrationen

Integrationer behöver planeras väl – det är till exempel viktigt att inte bygga en integration per kund utan finna en metod att exportera områdets data, oavsett om det rör sig om artikelinformation, orderbekräftelse, leveransavisering eller fakturor. Under våra lösningsexempel hittar du flera exempel där våra kunder lyckats nyttja en metod för att exportera utdata för och undvikt kundunika integrationer. När informationen väl är exporterad är det Blue Integrators jobb att filtrera och omvandla informationen till de olika kundernas format.