EDIFACT

Fakturameddelande – förenklar ditt företag

Vid en systemintegration med hjälp av Blue Integrator finns det möjlighet att formge EDIFACT fakturameddelanden enligt önskemål.

Integrera fakturameddelande

EDIFACT fakturameddelande, också kallat för EDIFACT Invoice, är en standard för hantering av fakturor. Denna typ av meddelande används för att hävda en betalning för varor eller tjänster som tillhandahålls enligt överenskomna villkor mellan säljare och köpare.

När dessa standardfakturor får rätt uppgifter kan de fungera som specifikationer för debitnota och kreditnota. Vid en systemintegration med hjälp av Blue Integrator finns det möjlighet att formge dessa meddelanden enligt önskemål.

När en säljare eller annan behörig person skall fakturera är det möjligt att fakturera en eller flera transaktioner/order på samma fakturameddelande. En faktura kan alltså innehålla och hänvisa till flera antal varor, produkter eller tjänster som säljaren erbjuder. Dessutom kan fakturan ha anknytning till en eller flera order, leveransinstruktioner, delleveranser eller kontaktpersoner. Fakturan kan även innehålla betalningsinformation och policys, och vid export eller import kan den även innehålla information för tull och/eller statistiska ändamål/tjänster.

EDIFACT

Förenklar ditt företags flöden.

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.