EDIFACT

Klara förändringar bättre

Blue Integrator – integration med HL7

HL7 är en internationell organisation som består av experter inom hälso- och sjukvård som arbetar för att skapa standarder för utbyte, hantering och integration av elektronisk hälsoinformation.

Dessa standarder definierar hur information är paketerad och kommuniceras från en part till en annan genom språkinställningar, strukturer och datatyper som krävs för en felfri och sömlös integration mellan system. HL7-standarder stödjer klinisk praxis och förvaltning samt leverans och utvärdering av hälso- och sjukvårdstjänster och är den mest använda standarden i världen. Blue Integrator stödjer alla HL7-versioner från version 2.1 till 3.0. Version 2.x-filer är en avgränsad form som liknar EDI.

HL7

Se exempel på integration med HL7

Systemintegration

Blue Integrator integrerar ditt företags system internt och externt

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar

HL7 ADT-meddelanden (Admit Discharge Transfer) 

HL7 ADT-meddelanden innehåller patienters demografiska information för HL7-kommunikation, samt viktig information om patienthändelser, som när patienten blev inlagd, utskriven, förflyttad, etc. Några av de viktigaste segmenten i ADT-meddelande är PID-segmentet som behandlar information om patientidentifikation, PV1-segmentet som behandlar information om patientbesök, och ibland även IN1-segmentet om behandlar information om patientförsäkringar. ADT-meddelanden är den mest använda typen av meddelanden inom HL7. Det finns totalt 51 olika typer av ADT-meddelanden som används för olika händelser. Blue Integrator stödjer alla typer av ADT_A01-meddelanden och även andra typer av meddelanden, så som BAR, CRM, etc.

Import Schema