Integration

Integrera SQL server

Genom att använda Microsoft SQL Server tillsammans med en integrationsmotor får du inte bara ett överskådligt och lätthanterligt system utan även stora möjligheter till både utveckling och expansion.

 

Blue Integrator – Integrera SQL server

Microsoft SQL Server Management Studio ger en tydlig och enkel bild av databasen och dess procedurer. Dessutom ger den dig möjlighet att enkelt navigera och göra förändringar.

 

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.

Integrera Smart

Blue Integrator hjälper ditt företag att integrera smart.

Vad är SQL?

Microsoft SQL Server bygger på något som heter Transact-SQL som är den mest använda typen av Structured Query Language (SQL). Detta gör att det finns gott om referenser och hjälp att få. SQL är ett standardiserat programspråk för hämtning och modifiering av data till och från relationsdatabaser. SQL är ett sekvens- och frågebaserat språk, vilket betyder att det jobbar uppifrån och ner. Dessutom är all information som du kan hämta, modifiera, ta bort eller lägga in skriven som frågor- så kallad query.

Exempel på query:

Exempel query SQL server


SQL ger dig översikt och kontroll

Med hjälp av SQL Server kan du även få en tydlig vy av flera servrar samtidigt. Detta gör det enkelt att sätta upp en testmiljö där utveckling eller expansionen kan genomföras utan att påverka varken det dagliga arbetet eller lagrade uppgifter.

SQL Server har funktionalitet som gör det möjligt att både spåra och avläsa flertalet variabler om vad som händer under tiden som procedurerna körs. Det finns också möjlighet att manuellt göra importer och exporter.