Systemintegration

På ett modernt och enkelt sätt

Systemintegration med Blue Integrator skapar ett väl sammanhållet informationsflöde istället för ett stort antal direktintegrationer mellan olika delsystem.

Intern och extern systemintegration med Blue Integrator

I stort sett alla aktörer och delsystem som är eller behöver vara en del av din verksamhet kopplas enkelt ihop och underlättar på så vis såväl det dagliga som det långsiktiga arbetet. Införandet är enkelt och resultaten kommer snabbt när arbetsmoment kan automatiseras och nya informationskällor läggas till. Samtidigt som du har full kontroll i alla led – från artikelhantering och inköp till order, lager och fakturering.

Integrera smart

Så integrerar du rätt från början med Blue Integrator

XML

Blue Integrator hanterar XML-data från grunden

Edifact

Integrera med det historiskt dominerande formatet Edifact

SQL

Blue Integrator tillsammans med SQL-server möjliggör utveckling

Tekniker

Se standardtekniker för att underlätta integrationer med Blue Integrator

HL7

Använd Blue Integrator tillsammans med hälso-och sjukvårdsstandarden HL7

E-handel

Blue Integrator underlättar i det dagliga och långsiktiga arbetet med e-handel

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar

Rätt systemintegration från början

Planering är nyckelordet för en väl genomförd systemintegration. Det är viktigt att integrera rätt från början, och det är här vi som ligger bakom Blue Integrator står redo att hjälpa för att du ska få ut så mycket som möjligt ur integrationen. Vi har arbetet med systemintegration i över 20 år och har därför möjlighet att ge en erfaren syn på hur man skapar affärsfördelar genom att i ord och bild beskriva teorier och praxis, samt visa jämförande exempel från redan genomförd integrering.

Med Blue Integrator skapar du ett effektivt utbyte av information mellan det egna företagets system, kunder, leverantörer, tredjepartslogistiker och e-handelsplattformar.