Integration

Blue Integrator
– för en kostnadseffektiv och framtidssäker VAN-integration

Oavsett om ni vill arbeta med direktintegration eller om integrationen ska gå via en VAN-leverantör (Value Added Network) finns stödet för integration i integrationsmotorn Blue Integrator.

 

Blue Integrator kopplar samman era meddelanden med VAN-leverantörer

-VAN-leverantör, VAN-operatör, Intermediator eller fakturaväxel.
Dessa förmedlingstjänster och hubbar för elektroniska meddelanden använder ett flertal olika namn på sina tjänster men förenklat fungerar de som ett postkontor/brevlåda där ni som kund eller leverantör kan lämna ert EDI-meddelande (Electronic Data Interchange) som sedan slussas/routas vidare till rätt destination för en viss avgift. Oftast innebär det en kombination av fast månadskostnad och en transaktionskostnad per meddelande. Som sluss/routing-underlag används ett GLN (Global Location Number) som är med i meddelandet. GLN är en unik identifierare. Det kan ses som ert företagsnamn, adress, postnummer och postort omvandlat i nummerform. Ansökan om GLN kan ni göra på GS1 eller via följande länk: https://gs1.se/guider/kom-igang-guider/skapa-gln/

 

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.

Integrera Smart

Blue Integrator hjälper ditt företag att integrera smart.

VAN-leverantör är ofta ett krav

Större organisationer och statliga/kommunala verksamheter kräver oftast att meddelanden går via en VAN-leverantör. På så vis har de lagt ut integrationsarbetet till tredje part i stället för att den egna interna IT-avdelning behöver göra jobbet. En av fördelarna med en VAN-leverantör/operatör är att säljare och köpare inte behöver göra en direktintegration mellan varandra. En annan fördel är att en VAN-leverantör vid behov kan konvertera meddelanden till olika format, beroende på vad parterna kan hantera. Exempelvis kan utgående faktura vara i Peppol-format medan mottagande part bara kan hantera Edifact. Det ena behöver inte utesluta det andra.

VAN Leverantör

Integrationsmotorn har färdiga scheman och kopplingar för VAN-integration

Blue Integrator kan givetvis användas för direktintegration men även konvertera de meddelande som behövs. Integrationsmotorn har redan färdiga scheman och kopplingar till flertalet VAN-leverantörer, exempelvis Inexchange, Pagero, Strålfors, Pipechain, TietoEvry, Opus Capita, ITELLA, CGI, PROCEEDO, Basware, Logiq och Prihandel för att nämna några. Om någon VAN-leverantör skulle saknas är det enkelt att komplettera med schema och meddelandetyp i Blue Integrator.

Blue Integrator kan konvertera

Med Blue Integrator går det snabbt och enkelt att sätta upp integrationer till en eller flera VAN-leverantörer men givetvis hanterar Blue Integrator direktintegrationer också, flexibiliteten är inbyggd. Eftersom direktintegration gör att användaren slipper de avgifter som tillkommer när man går via en VAN-leverantör gör Blue Integrator i första hand direktintegrationer då det är mest kostnadseffektivt.

Blue Integrator erbjuder kostnadseffektiv och flexibel integration mot VAN-operatörer

Med hjälp av AIF (Application Integration Framework) jobbar du direkt mot AX-databasen. Blue Integrator använder sig av AIF- webservice (byggd på .NET) för att lägga in data i databasen. Blue Integrator kan lyssna efter bland annat meddelanden och filhändelser för aktivering av händelser.

Blue Integrator är skalbar

Samtidigt som det är enkelt att skapa en integration i Blue Integrator är lösningen flexibel och säker. Er integration är skalbar och enkel att anpassa över tid. Ofta krävs bara en komplettering av ytterligare GLN i ert affärssystem eller ekonomisystem där data hämtas eller lämnas. Därefter är integrationen utökad med ytterligare en kund eller leverantör.