Tekniker
FTP
– protokoll för filöverföring

File transport protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) är ett protokoll för snabb och enkel överföring av filer i ett nätverk som stöder TCP/ IP-protokoll.

FTP är ett sätt att komma åt filer på en annan dator, och använder klient-serverarkitektur, vilket innebär att en server håller filerna och gör autentisering. I slutändan har en kund eller slutanvändare åtkomst till filerna. Blue Integrator ger dig möjlighet att ta emot och överföra filer via FTP.