HL7
Exempel på integration
med HL7

Exempel på integration med HL7

Nedan visas bildexempel på hur ett HL7-schema kan se ut och hur en genererad XML-fil ser ut utifrån detta schema.

HL7 ADT_A01-schema

XML-schema

Insert Query som nyttjar ovanstående schema