HL7

Exempel på integration med HL7

Exempel på integration med HL7

Nedan visas bildexempel på hur ett HL7-schema kan se ut och hur en genererad XML-fil ser ut utifrån detta schema.

HL7 ADT_A01-schema

HL7 schema

 

XML-schema

HL7 schema

 

Insert Query som nyttjar ovanstående schema

HL7

Läs mer om integration med HL7

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar