XML

Global language of business

Integrera Global language of business (GS1)

GS1 är ett gemensamt affärsspråk som används världen över och består av många standarder för streckkoder och andra sätt för identifikation, delning och uppmärkning.

GS1 är stort inom bland annat matvaruindustrin där standarden används för att definiera EAN-koder. Alla streckkoder innehåller en tal- eller en bokstavsföljd som motsvarar varans innehåll, streckkoderna är uppbyggda på olika sätt. Till exempel är EAN-koder uppbyggda på så sätt att de tre första siffrorna motsvarar ursprungslandet, Sverige har hela 73-intervallet till förfogande (730-739). I nuläget finns det 111 länder som deltar och har egna siffror för ursprungsmärkning.

För GS1 finns det färdiga standardstrukturer för att skicka meddelanden mellan punkt A och B som underlättar både utveckling integrationer. Dessa meddelanden består av fördefinierade noder för specifika syften, detta gör att ett och samma dokument kan innehålla all viktig information.

XML

Blue Integrator hanterar XML-data från grunden.

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.