XML

Omvandla XML med hjälp av XSLT

Omvandla XML med hjälp av XSLT

XML-schemat beskriver hur XML-filen ser ut. Ett XSLT-schema är omvandlaren mellan två XML-scheman. Ett vanligt sätt att nyttja XSLT-scheman är att hämta och omvandla önskad information från en XML-fil till ett lämpligt format på ett strukturerat sätt.

Exempel på XML-fil som är uppbyggd från root-noden <Users> med två under-noder <User> som innehåller fyra attribut var.

Omvandla XML med hjälp av XSLT

XML

Blue Integrator hanterar XML-data från grunden.

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.