XML

Integration med XSLT

Integration med XSLT

XSLT  är en form av programmeringsspråk som primärt tranformerar XML-data från en syntax till en annan. Det kan också användas för att omvandla filer till och från andra format som till exempel CSV till XML eller vice versa.

Det finns två olika sätt att jobba med XSLT och  Blue Integrator:

Antingen går det att använda XSLT som jobbar i en mappning direkt mot filen och ligger som standard i Blue Integrator. I Blue Integrator finns det så kallade functiods, en functiod är en typ av funktion som nyttjas av map editorn och gör allt från att dela på en sträng till att hämta data från databasen. En av dessa functiods är en XSL-transformator som tar in en XML-fil samt XSLT-kod och applicerar koden på XML-filen. Transformatorn ger sedan en output som beror på hur och vad som är skrivet i dess kod. XSLT går även att applicera på CSV-filer för att ge en bättre strukturerad XML-fil för enklare hantering. XSLT använder sig av både XPATH och XQuery för att hitta och hämta data utifrån parametrar som du själv bestämmer.

Exempel på XPATH:

Med hjälp av följande rad: ”Users\User[Id = 1]\Name ” får du ut namnet ”Carl” ur XML-filen nedan:

Exempel på XPATH


XQuery kan tex. omvandla CSV-strängen (1,2,3) med hjälp av funktionen under för att dela upp värdena till varsin nod med namnet ”num”

functx:wrap-values-in-elements(
   (1,2,3),
   xs:QName(’num’))

<num>1</num>
<num>2</num>
<num>3</num>

Det andra sättet är att använda sig av XSLT 2.0 är med hjälp av workflow och tredjepartsbibliotek. Detta sätt används när det är väldigt komplexa mappningar som behöver göras. Ett SXLT 2.0 bibliotek är mer utvecklat och har även tillgång till XPATH 2.0, vilket ger mer funktionalitet, samt enklare och större möjligheter.

Exempel på XSLT-schema:

XML

Blue Integrator hanterar XML-data från grunden.

Prova Blue Integrator

Ladda ner och testa Blue Integrator gratis i 100 dagar.