Import och export
Import till
databas

Import till databas

Se hur Blue Integrator användas för import av information till databas.

  • 1. Skapa schema.

 

  • 2. Skapa receive port välj file receive som transport.

 

  • 3. Välj mapp.

 

  • 4. Skapa en send-port välj Hierarchical database send transport.

 

  • 5. Välj schema

 

  • 6. Skapa din insert into query och koppla mot ditt schema.

 

  • 7. Koppla din receive port routing direkt till din send port.