Modern integrationslösning gör systembyte enkelt för Boråstapeter

Boråstapeters systembyte underlättas av modern integrationslösning

Nordens ledande tapettillverkare fortsätter sin digitaliseringsresa. Med en ny plattform för e-handel och ett nytt CRM-system skapas förutsättningar att flytta fram positionen ytterligare. Samtidigt som systembyten lätt kan bli komplexa och resurskrävande har Boråstapeter haft stor nytta av den befintliga integrationsmotorn Blue Integrator. Med den har företagets systembyten gått smidigt och enligt plan.

Genom att byta till e-handelsplattformen Litium och CRM-systemet Salesforce räknar Boråstapeter med att skapa en driftsäker, flexibel och väl sammanhållen IT-miljö som fungerar väl med det befintliga affärssystemet Jeeves. Blue Integrator används som ett nav som gör det möjligt att kommunicera mellan de olika delsystemen på ett rationellt och säkert sätt.

– Ett byte av det här slaget kräver givetvis en hel del planering och ett ordentligt förarbete. Tack vare integrationsmotorn har dock bytet varit okomplicerat rent tekniskt. Med hjälp av Blue Integrator har vi undvikit ett nytt ’integrationsprojekt’. I stället har vi kunnat återanvända en stor del av våra befintliga integrationer till och från våra olika delsystem, kommenterar Åsa Idehall, applikationsansvarig på Boråstapeter.

E-handeln allt viktigare

Boråstapeters systembyten har även drivits på av att e-handelsdelen blivit allt viktigare. Företaget måste vara tillgängligt på fler marknader och effektivt kunna styra och uppdatera exempelvis sortiment, produktdata och prisinformation från ett och samma ställe.

– Precis som i många andra företag har e-handeln blivit en avgörande framgångsfaktor. Med den nya e-handelslösningen får vi nu möjlighet att använda samma plattform för både konsument och återförsäljare. Genom att använda Blue Integrator kan vi samtidigt förenkla så att uppdateringar som exempelvis rör priser, design, produktdata och lagersaldo snabbt slår igenom på alla ställen där det behövs, fortsätter Åsa Idehall.

– En integrationsmotor sparar i sig oerhört mycket tid. Den gör att man kommer ifrån det resurskrävande arbetet med direktintegrationer samtidigt som det går att koppla på och byta olika delsystem utan att integrationsarbetet blir en flaskhals. Med Blue Integrator och Connect Companies kompetens och erfarenhet har arbetet med integrationsdelarna underlättats enormt i de systembyten vi nu genomfört, avslutar Åsa Idehall.

Ett företag med historia

Boråstapeter är ett anrikt företag med rötter från början av 1900-talet då Waldemar Andrén grundade Boråstapeter med visionen om att ”alla svenskar ska ha råd att skapa ett vackrare hem med hjälp av tapet.”

Kort om Blue Integrator

Blue Integrators tydligaste fördelar är att integrationsmotorn är extremt enkel att installera och använda. Genom att stödja standarder som exempelvis UBL, Peppol, Edifact och X12 är den också mycket flexibel och möjliggör ett stort antal integrationer. I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Blue Integrator möjliggör bland annat integration med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.

För mer information kontakta:

Stefan Jörkander, vd Connect Companies, stefan.jorkander@connectcompanies.se, 072-964 80 15
Connect Companies äger och säljer integrationsmotorn Blue Integrator.