Blue Integrator 4.3 – bättre prestanda och utökad funktionalitet

Den senaste versionen av integrationsmotorn Blue Integrator gör en redan kraftfull plattform ännu bättre. Alla delar i Blue Integrator har nu stöd för 64 bitar. Det innebär att version 4.3 kan allokera mer arbetsminne och processa mer data på kortare tid. Bland övriga förbättringar finns stöd för Visual Studio 2022, utökat stöd för JSON och möjlighet till dokumentation med Swagger.

Genom att stödja Visual Studio 2022 går det nu att använda mer minne vid utveckling av egna funktioner vilket förbättrar prestandan och stabiliteten i arbetet. Den senaste versionen innebär också att Blue Integrator går från att enbart stödja JSON i string-format till att också stödja Number, Boolean, Null, Object och Array. Utökningen förenklar integrationer där data utbyts via JSON. Det senaste är särskilt viktigt vid integrationer till många e-handelsplattformar och PIM-system. När det är enklare att läsa och förstå vilken typ av data som utbyts blir integrationsprojekten mindre tidskrävande samtidigt som alla medverkande har enklare att förstå och överblicka olika flöden av data.

Underlättar kommunikation och samarbete i integrationsprojekt

För att förenkla arbetet och förståelsen vid integrationer som använder API:er använder den senaste versionen av Blue Integrator openAPI. OpenAPI är en dokumentationsform (open source) som förhåller sig till en viss uppsättning av regler hur man beskriver API:er. Det gör att dokumentationen blir enklare att tolka för både människa och maskin. OpenAPI gör maskinkod läsligt för människa via Swagger. Dokumentationsformen är särskilt användbar när det är flera parter som arbetar i ett integrationsprojekt. Kommunikationen, samarbetet och utbytet av data blir enklare när alla förstår innebörden.

Blue Integrator 4.3 har nu också stöd för snapgrip (”snapgrip option in mappings”) vilket skapar ett mer estetiskt mönster och gör det tydligare att se hur mappningen är gjord.

– Vi har i dag en mycket stor efterfrågan på moderna integrationslösningar där Blue Integrator fungerar som ett nav. Särskilt inom e-handel och logistik. Samtidigt ökar kraven på prestanda och funktionalitet hela tiden. Därför fortsätter vi kontinuerligt att förbättra Blue Integrator. Införandet av integrationsmotorn är enkelt. Samtidigt vill vi fortsätta ligga i framkant av utvecklingen och erbjuda en långsiktig integrationslösning som förenklar vardagen och främjar tillväxt, säger Stefan Jörkander, vd för Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

 

Stöd för limitering av GET, PATCH, DELETE, POST

Version 4.3 har kompletterats med funktionalitet för att limitera endpoints till ett specifikt verb och möjligheten att lägga till samma endpoint flera gånger fast med olika verb. Ett möjligt sätt att nyttja det för Customer (GET), Customer (PATCH), Customer (DELETE), Customer (POST), dvs. en för att hämta, en för att uppdatera, en för att ta bort och en för att lägga till. Allt detta går att göra via samma URL men med olika verb.

Blue Integrator har färdiga integrationer med affärssystemen SAP, Dynamics 365, Jeeves och Garp. Till skillnad från traditionell direktintegration påverkar Blue Integrator inte drift och prestanda i det befintliga affärssystemet. Blue Integrator används bland annat för integration med e-handels- och webbplattformar som Litium, Magento, Woocommerce, Bigcommerce, Drupal, Jetshop och Mirakl.

Befintliga kunder kan ladda ner den senaste versionen av Blue Integrator utan kostnad.
Nya användare kan ladda ner en 100 dagars fri testversion här»

Blue Integrator 4.3 – technical details and fixes in short

 • Snapgrip option in mappings (predetermined grid for positions functoids in a row, looks more aesthetic).
 • JSON schemas now support datatypes set in the schemas on each element (string as default).
 • Dynamic JSON schema root name instead of JSON as root.
 • Dynamic JSON schema first complex element name when generating array payloads.
 • JSON schema now supports one value arrays.
 • XML to JSON conversion with a schema now ignores XML declarations.
 • Added configuration options limit what VERBS are possible to use, description, enable swagger on REST APIs.
 • Changed view of the APIs to match the same structure as the rest of the components.
 • Added custom ErrorMessage option on REST API method validation mappings.
 • Legacy workflows are now only possible to maintain not create new.
 • All Blue Integrator assembles are now x64 based.
 • Visual Studio 2022 support.
 • Swagger
  • Beta version of a dynamic swagger for each configured API.
  • Supports API key as the rest of the API.
  • Mirrors endpoints in Blue with possibility to show, schema, example payload, context types, Verbs, descriptions, separate path and names.
  • Possibility to enable/disable diagnostics will show/hide it in swagger.
  • Possibility to show static internal API endpoints.
 • Upgrade Helper
  • Can be run separated from the installation at any point in time.
  • Possibility to run SQL upgrade script by pressing a button.
  • An upgrade process to help out with the upgrade of maps with code functoids, legacy workflows and V4 workflows to x64 and replacement of old to new JSON assembly.
  • Possible to generate a report of the upgrade (xml file).
  • Possible to backup before upgrade to be used for a manual rollback.

Fixes

 • Database functoids now have a timeout command that can be set.
 • View message details tab on message and workflow instances can now be copied (all messages and instances that contain data, this can now be copied including large files).
 • Added VERBs on HTTP ports (GET, POST, PUT, PATCH).
 • Edit existing records in valuelist functoids.
 • Limit the numbers of lines in popup messages so it doesn’t reach outside of the screen, also possible to copy the message.
 • Improved documentation on sequence ID tab on ports.
 • It is now possible to save a view message when it’s saved locally with large file setup.
 • RDPClipboard issue that made the application ”freeze” is now solved.
 • Separated the path and the name of the API method.
 • Endpoints within an API are now grouped by the combined paths.
 • SQL upgrade script failed on some older SQL versions, this is now fixed.
 • Escape sign fix in Edifact schemas, did not handle when the escape sign was escaped as the last char in before line break.
 • Archived obsolete and legacy components.
 • Updated references to later versions.
 • Fixed the possibility to create an own endpoint with the same path as a static endpoint within an API.