Effektiv logistik- och e-handelslösning ger full koll i alla led

Med 145 medlemsföretag är Elkedjan en av Sveriges största rikstäckande kedjor för elinstallatörer. För att ge medlemmarna bättre förutsättningar att ha full koll på det egna lagret och materialbehovet har Elkedjan i samarbete med Connect Companies utvecklat konceptet Elkedjan Nära. Med Elkedjan Nära får medlemmarna tillgång till en modern logistik- och e-handelslösning (B2B) som kopplar ihop det egna lagret med Elkedjans centrallager.

Det är förmodligen få företag som är så materialintensiva och beroende av att ha koll på lagret som elinstallatörer. Ordning och reda betalar sig snabbt – både i tid och pengar. Dessutom skapar det förutsättningar att erbjuda kunderna god service och väl utförda arbeten.

– Vår bransch har generellt sett haft ett behov av att effektivisera lager- och inköpsrutiner. I arbetet med att utveckla Elkedjan Nära var det en framåtblickande medlem som såg möjligheterna till förbättring och satte igång processen. Det behövdes en smidig lösning som ger överblick och gör det möjligt att ligga steget före. I dag kan vi erbjuda medlemmarna ett verktyg som ger full koll på det egna lagret. Systemet säkerställer också att beställningar görs per automatik samtidigt som påfyllningen av material optimeras, säger Christian Nordemark, ansvarig för införandet av Elkedjan Nära.

 

 

Enkelhet en framgångsfaktor

 

Elkedjan Nära sköts smidigt med hjälp av webbläsare, streckkoder, handscanner och nu även mobiltelefonen. Varje elektriker plockar ut det material som behövs för dagens arbete. Materialet hamnar per automatik på arbetsordern vilket ger mindre svinn och bättre koll. På alla artiklar som används bestäms en minimigräns. När den gränsen är nådd sker en automatbeställning med tillhörande leverans från centrallagret. Lösningen gör att medlemmarna aldrig står utan viktigt material samtidigt som de inte binder upp kapital i onödan. Saldo och lagervärde blir också uppdaterat och överskådligt.

 

”Med CAIE och Blue Integrator har vi skapat en modern logistik- och e-handelslösning.”
Christian Nordemark.

– Med införandet av den nya mobilapplikationen utvidgas lösningen på så vis att det blir enkelt att se varje bil som en del av lagret. Det ger både företaget och den enskilde elektrikern snabb koll på vad som finns i bilen. Det blir samtidigt enkelt att se om kollegan har en saknad detalj i sin bil. En viktig aspekt är också att lösningen är fullt kompatibel med medlemmarnas olika affärssystem. I dag har vi en väl sammanhållen helhetslösning som gör stor nytta i vardagen, fortsätter Christian Nordemark.

 

 

Processer och helhetssyn lika viktigt som installationen

 

Liksom många andra branscher kräver elinstallation ett helhetsgrepp för att vara lönsam och erbjuda god service.

– I dag räcker det inte att vara en duktig elektriker, man måste ha full koll på helheten och inte minst det egna lagret. Med Elkedjan Nära har vi hjälpt våra medlemmar öka tillgängligheten och närheten till sina egna kunder. Installationsarbeten ska inte försenas eller kompliceras på grund av logistik eller brist på material. Det går alltid att utvecklas och förbättras men jag tycker vi tagit väldigt stora steg framåt med Elkedjan Nära, säger Christian Nordemark.

– Connect Companies arbete med att utveckla den här lösningen har varit en avgörande framgångsfaktor. De har tillfört en väldigt stor teknisk kompetens inom systemutveckling och integration. Deras applikationsplattform CAIE och integrationsmotorn Blue Integrator är också centrala komponenter. Samtidigt har de visat en mycket god förståelse för affären och medlemmarnas vardag. De har ett helhetsperspektiv som jag skulle säga är unikt. Utan deras insatser hade vi inte gått i land med ett så här omfattande och komplext projekt, avslutar Christian Nordemark.

 

 

Elkedjan Nära i korthet:

  • Ger full koll på egna lagret och förenklar inventering
  • Förenklar planering – inköp via automatiserad e-handel
  • Ger medlemmar enkel tillgång till Elkedjans centrallager
  • Effektiviserar elektrikerns installationsarbete
  • Förbättrar lönsamheten och minskar materialsvinnet
  • Integreras med medlemmarnas olika affärssystem