En integrationsmotor håller ihop dina digitala marknadsplatser

Från att företag ofta stannat vid att sätta upp en webbshop och sälja på den egna marknaden finns i dag stora möjligheter att snabbt nå en global marknad. När hela världen blivit en handelsplats ställs samtidigt nya krav på att hålla samman och uppdatera stora mängder information på ett rationellt sätt.

Med digitala e-handelsplattformar som Amazon, Alibaba, Wish, Shopify och ChannelEngine öppnar sig nya marknader för den som vill sälja något. Med det följer också arbetet att förse marknadsplatserna med aktuell produktinformation, bilder, priser och texter. Information om order, avisering och fakturering måste också hanteras i ett säkert och väl sammanhållet flöde.

När all den informationen ofta finns samlad i det egna affärssystemet (eller i kombination med PIM-systemet) vill man hantera den effektivt och utan att riskera tidsödande dubbelregistrering och manuellt arbete. Här kan en väl genomtänkt integrationslösning spara tid och pengar samtidigt som risken för fel minskar.

 

 

Modernt och effektivt sätt att integrera

 

I stället för ett stort antal direktintegrationer mellan alla olika delsystem skapar integrationsmotorn Blue Integrator ett väl sammanhållet informationsflöde. I stort sett alla aktörer och delsystem som är eller behöver vara en del av din verksamhet kopplas enkelt ihop till en väl fungerande helhetslösning. Införandet är enkelt och resultaten kommer snabbt när arbetsmoment kan automatiseras och nya informationskällor läggas till. Samtidigt som du har full kontroll i alla led – från artikelhantering och inköp till order, lager och fakturering.

– Genom att använda Blue Integrator och vårt befintliga affärssystem har vi trimmat ner antalet integrationer från cirka 2 000 till 50, säger Claes Rylander, E-Commerce Manager på Lyreco.

 

 

Enkelt att lägga till fler marknadsplatser

 

Blue Integrator möjliggör effektivt duplicering av data till flera marknadsplatser. Enkelt beskrivet tar integrationsmotorn in data från en eller flera källor. I Blue Integrators inhouseformat sammanställs all data på ett strukturerat sätt. Därefter är det bara att koppla på rätt utformat (via sändportar).

– Använder man inte en integrationsmotor och i stället gör integrationerna direkt blir det extremt kostsamt och svårt att hantera över tid. Det skapar också en miljö som är känslig för förändringar och kräver ett omfattande manuellt arbete, kommenterar Stefan Jörkander, vd för Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

 

Vinnarna klarar snabba förändringar

 

I dag krävs effektiva verktyg för att snabbt ändra utbudet i sin e-handel, justera priser, införa och använda olika betalningslösningar eller byta transportör. Integration är också en avgörande faktor vid sammanslagningar av olika slag. Här blir Blue Integrator en möjliggörare som samlar information och bidrar till att affärs- och verksamhetsbeslut kan tas med ett underlag som alltid är aktuellt.

– Amazons inträde på den svenska e-handelsmarknaden har givetvis satt sina spår hos många aktörer. Blue Integrator är inget undantag och vi har förberett för att kunna stödja en smidig anslutning till den här typen av e-handelssajter, kommenterar Stefan Jörkander.

 

Kort om Blue Integrator

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Jeeves och Dynamics 365 samt en rad olika e-handelsplatser.