Hagab väljer Blue Integrator för systemintegration

Företaget Hagab, experter på brandskydd och ventilation, har valt integrationsmotorn Blue Integrator för att koppla ihop sitt nya PIM-system Norce med affärssystemet Garp och den egna hemsidan. Införandet av Blue Integrator ska också framtidssäkra möjligheterna att integrera flera av Hagabs IT-system.

Den nya lösningen förväntas effektivisera och automatisera flera av Hagabs informations- och varuflöden samtidigt som risken för fel orsakade av manuell hantering minskar. Information som omfattas av den nya lösningen är bland annat artikeldata, kunddata, saldo, order, offert och leveransdata.

– I allt vi gör vill vi erbjuda våra kunder en smidig process. Oavsett om det handlar om att hantera en förfrågan eller leverera en färdigmonterad produkt ska det vara enkelt att arbeta med oss. Genom att införa Blue Integrator som ett nav mellan våra olika delsystem får vi ännu bättre möjligheter att ge våra kunder riktigt bra service och en smidig process i alla led, kommenterar Sophie Adolfsson, marknadsansvarig på Hagab.

– Vi är glada att Hagab som är ett innovativt och framåtblickande företag ser möjligheterna med Blue Integrator. Flexibilitet och förmågan att snabbt kunna integrera nya system, tjänster och processer har aldrig varit viktigare än nu. Därför ser vi fram emot att få leverera en lösning som gör skillnad för Hagab, både på kort och lång sikt, säger Stefan Jörkander, vd för Connect Companies, företaget som äger och säljer Blue Integrator.

– Connect Companies har en erfarenhet och kompetens inom systemintegration som är svårslagen. Tillsammans med Blue Integrator blir de nu en viktig del i vår digitaliseringsresa, avslutar Sophie Adolfsson.

 

Sparar tid och resurser jämfört med direktintegration

 

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.

 

Kort om Hagab

Hagabs utveckling och tillverkning av produkter för brandskydd och ventilation sker lokalt i Taberg, ett par mil söder om Jönköping. Företaget har i dag omkring 30 anställda och omsätter knappt 80 miljoner kronor. Hagab ingår i Herencokonceren. Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som har funnits i 157 år. Koncernen omsätter 3,5 mdr och har cirka 1 100 anställda. Läs mer på hagab.com och herenco.com.

 

För mer information kontakta:
Stefan Jörkander, vd Connect Companies, stefan.jorkander@connectcompanies.se, 072-964 80 15