Modern e-handel kräver effektiv integrationslösning

Digitaliseringen och e-handeln är idag motorn som driver tillväxten inom handeln framåt. För att kunna konkurrera och matcha utvecklingen måste e-handelsbolag erbjuda smidiga kundupplevelser. I det ingår att besökaren kan se information om priser, lagersaldo och leveranstid i realtid, oavsett tid på dygnet och webbtrafik.

Med hjälp av integrationsmotorn Blue Integrator är det möjligt att hantera kraven på aktuell information. Användaren behöver bara registrera information från företagets olika plattformar och delsystem en gång – Blue Integrator ser sedan till att informationen uppdateras och hålls aktuell i samtliga system. Lösningen kan hantera flera hundra meddelanden per sekund och integreras enkelt med både interna och externa IT-system.

Med Blue Integrator får företag en flexibel och kostnadseffektiv integrationsmotor som kan användas för i stort sett alla typer av integrationer. Genom att informationen endast behöver registreras en gång sparar användaren tid och resurser samtidigt som besökare får aktuell information som underlättar köpbeslut.

– Oavsett om du har en eller flera webbshoppar så har Blue Integrator stöd för utbyte av information mellan flera olika plattformar som butikssystem, affärssystem och liknande. Genom att koppla samman alla informationskällor kan man spegla rätt information till kunden i form av artikelinformation, saldo och pris. Informationen registreras en gång och återanvänds sedan i alla olika system, säger Stefan Jörkander, vd på Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

Enkelhet framgångsfaktor

 

Blue Integrators tydligaste fördelar är att den är extremt enkel att installera och hantera samtidigt som den är flexibel och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemet Dynamic 365 i Azure som få företag erbjuder integration mot. Samtidigt har integrationsmotorn en fördelaktig prisbild långt under sina konkurrenters.

– I Blue Integrator finns felhantering inkluderad vilket gör att man kan övervaka sina integrationer och se till att allt rullar på som det ska. Skulle något fel uppstå skickas ett mejl eller sms till utvalda personer. Vi kan också titta på reglerna kunderna satt upp för att i förväg flagga om något inte står rätt till. Det gör att användaren kan ligga steget före och agera proaktivt snarare än reaktivt.

 

Stor skillnad jämfört med enskilda integrationer

 

Integrationsmotorns användare uttrycker ofta att de är förvånade över just hur enkelt det är att göra integrationerna med Blue Integrator. Skillnaden mellan att göra alla olika integrationer enskilt är enorm, förklarar Stefan.

– Använder du inte en integrationsmotor och istället gör integrationerna direkt blir det extremt kostsamt och svårt att hantera över tid. Detta på grund av att du måste ta ut informationen flera gånger. Med integrationsmotorn kan du istället skicka informationen direkt till tio olika ställen. Dessutom kan du hela tiden bygga vidare med fler integrationer samtidigt som du är i drift.

Särskilt viktig blir integrationsmotorn vid försäljningstoppar som Black Friday, julhandel och reor när antalet kunder som handlar online ökar drastiskt.

– Då gäller det att ha system med hög kapacitet. Även där utmärker sig Blue Integrator i och med att lösningen kan hantera flera hundra meddelanden per sekund, avslutar Stefan.

Blue Integrator används i dag av cirka 200 företag i världen.