Modern integrationslösning förenklar arbetet med innovation

När kundernas vanor förändras, affärsmodeller utvecklas och verksamhetsförbättringar blivit en avgörande framgångsfaktor måste information vara en tillgång – inte ett problem.

Från att ha varit förbehållet större företag finns det i dag smarta och kostnadseffektiva integrationslösningar som håller samman information och frigör tid för verksamhetsförbättringar.
Med en modern integrationsmotor kan i stort sett alla aktörer och delsystem som är eller behöver vara en del av verksamheten kopplas ihop. Resultaten kommer snabbt när arbetsmoment kan automatiseras och nya informationskällor läggas till.

 

Lika mycket en fråga om processer som produkter

 

Verksamhetsförbättringar och innovation handlar inte bara om att ta fram nya produkter. Det handlar lika ofta om att utveckla sin affärsmodell, effektivisera processer och erbjuda nya tjänster. Här blir Blue Integrator en möjliggörare som samlar information och bidrar till att beslut som rör innovationsarbetet kan tas med ett underlag som alltid är aktuellt.

– För att lyckas behövs en lösning och arkitektur som kopplar ihop företagets olika informationskällor och delsystem. I stället för ett stort antal direktintegrationer mellan olika system kan en modern integrationslösning skapa ett väl sammanhållet informationsflöde som bidrar till effektivare processer, säger Björn-Ola Kronander verksamhets- och affärsarkitekt på Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

Vinnarna är de som klarar förändring bäst

 

Med en integrationsmotor skapas bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att effektivisera, utveckla nya tjänster och hålla samman stora mängder information blir enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell hantering. På så vis frigörs också tid för affärsutveckling, innovationsarbete och annat värdeskapande arbete.
– Använder man inte en integrationsmotor och i stället gör integrationerna direkt blir det extremt kostsamt och svårt att hantera över tid. Det skapar också en miljö som är känslig för förändringar och kräver ett omfattande manuellt arbete.
– I dag är kraven att snabbt gå från idé till implementering av en ny affärsmodell, tjänst eller produkt stenhårda. Mot den bakgrunden gör en smart integrationslösning väldigt stor skillnad som en del av företagets arkitektur, avslutar Björn-Ola.

 

Kort om integrationsmotorn Blue Integrator

Blue Integrators tydligaste fördelar är att integrationsmotorn är extremt enkel att installera och använda samtidigt som den är flexibel och möjliggör ett stort antal integrationer I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Blue Integrator möjliggör bland annat integration med affärssystemen SAP, Jeeves och Dynamics 365.