Modern integrationslösning gör innovationsarbetet enklare

När kundernas vanor förändras, affärsmodeller utvecklas och innovation blivit en avgörande framgångsfaktor måste information vara en tillgång – inte ett problem. Från att ha varit förbehållet större företag finns det i dag smarta och kostnadseffektiva integrationslösningar som håller samman information och frigör tid för innovationsarbete.

Med en modern integrationslösning kan i stort sett alla aktörer och delsystem som är eller behöver vara en del av verksamheten kopplas ihop. Resultaten kommer snabbt när arbetsmoment kan automatiseras och nya informationskällor läggas till.

 

Lika mycket en fråga om processer som produkter

 

Innovation handlar inte bara om att ta fram nya produkter. Innovation kan lika ofta handla om att utveckla sin affärsmodell, effektivisera processer och erbjuda nya tjänster.

– För att lyckas med det behövs en lösning som kopplar ihop företagets olika informationskällor och delsystem. Istället för ett stort antal direktintegrationer mellan olika system kan en modern integrationslösning skapa ett väl sammanhållet informationsflöde, säger Björn-Ola Kronander verksamhets- och affärsarkitekt på Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

Vinnarna är de som klarar förändring bäst

 

Med en integrationsmotor skapas bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar. Att effektivisera, utveckla nya tjänster och hålla samman stora mängder information blir enkelt och kräver inte en tungrodd, manuell informationsöverföring. En modern integrationslösning frigör också tid för innovationsarbete.

– Använder man inte en integrationsmotor och istället gör integrationerna direkt blir det extremt kostsamt och svårt att hantera över tid. Det skapar också en miljö som är känslig för förändringar och kräver ett omfattande manuellt arbete.

– I dag är kraven att snabbt gå från idé till implementering av en ny affärsmodell, tjänst eller produkt stenhårda. Mot den bakgrunden kan en smart integrationslösning göra väldigt stor skillnad, avslutar Björn-Ola.

 

Kort om Blue Integrator

Blue Integrators tydligaste fördelar är att integrationsmotorn är extremt enkel att installera och hantera samtidigt som den är flexibel och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemet Dynamics 365 i Azure som få företag erbjuder integration mot. Samtidigt har integrationsmotorn en fördelaktig prisbild långt under sina konkurrenters. blueintegrator.com