Nordens ledande tapettillverkare effektiviserar med modern integration

Boråstapeter är Sveriges i särklass mest kända och sålda tapetvarumärke. Varje år lanserar företaget runt sju kollektioner som designas och produceras i Borås och som säljs över nästan hela världen. För att fortsätta vara en internationellt ledande tapettillverkare ställs mycket höga krav på kvalitet, effektiv produktion och leveranssäkerhet. Boråstapeter har därför satsat på en modern integrationslösning som minskat det manuella arbetet och gett tydlig effekt i flera led.

I nära samarbete med Connect Companies har Boråstapeter valt att gå från att använda ett separat system för order och produktionsstyrning till en lösning helt integrerad med affärssystemet Jeeves. Lösningen avser Boråstapeters digitala tapettryck och bygger på integrationsmotorn Blue Integrator.  Integrationslösningen har gett en ökad automatisering vilket inneburit att arbetet, från order och produktion till plock och utleverans, effektiviserats avsevärt.

 

 

Hög grad av automatisering och färre felkällor

 

Genom att använda Blue Integrator som en hub kan Boråstapeter i dag dela aktuell information mellan olika system. Blue Integrator används också för att automatisera produktionsflödet vilket ställer mycket höga krav på integrationsmotorns tillgänglighet, driftsäkerhet och prestanda.

– Vår tidigare IT-miljö var underhållskrävande, otillgänglig och innebar en hel del dubbelregistrering. I dag har vi istället en lösning som knyter samman orderprocessen direkt mellan webb och affärssystem. Nu är informationsflödet till 99 procent automatiserat. Det ger förstås betydande tidsbesparingar och färre felkällor, säger Åsa Idehall, IT-chef på Boråstapeter.

 

 

Viktig komponent vid digitaltryck

 

En allt större andel av Boråstapeters tillverkning utgörs av digitalt tapettryck vilket innebär att en bildfil behöver göras om till tapetvåder. Det är en ganska krävande process som nu kan hanteras och göras direkt i affärssystemet. I takt med att tryckmaskinerna blir bättre och bättre gynnas också utvecklingen där allt fler tapeter trycks med digital teknik.

– Det bästa med integrationsmotorn är nog att vi inte märker något av den. Det är ett gott betyg. Blue Integrator gör sitt jobb och fungerar väldigt bra. Vi har genomgående haft mycket få avvikelser och en hög kvalitet i leveransen. Connect Companies har i den här processen också tillfört viktig kunskap och bidragit med ett strukturerat arbetssätt, avslutar Åsa Idehall.

 

”Det bästa med integrationsmotorn är nog att vi inte märker något av den. Det är ett gott betyg. Blue Integrator gör sitt jobb och fungerar väldigt bra.”
Åsa Idehall.

 

Kort om integrationsmotorn

Med Blue Integrator får företag inom tillverkande industri en flexibel och kostnadseffektiv integrationsmotor som kan användas för i stort sett alla typer av integrationer. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Jeeves och Dynamics 365.

Till skillnad från traditionell direktintegration påverkar Blue Integrator heller inte drift och prestanda i det befintliga affärssystemet. Integrationsmotorn har också en fördelaktig prisbild långt under sina konkurrenters. Blue Integrator används i dag av cirka 200 företag i världen.