Offentliga affärer kräver modern integrationslösning

När den offentliga sektorn effektiviserar kommer man ofta in på frågan om digitalisering och integration. För att matcha kraven på rationella och säkra informationsflöden behöver den offentliga sektorns leverantörer erbjuda effektiva integrationslösningar. 

En modern integrationslösning ger kortare ledtider, mindre manuellt arbete, ökad kvalitet och bättre möjligheter att hantera förändringar. I arbetet med offentlig verksamhet gäller det inte minst att hantera nya upphandlingar samt regler och standarder som förändras över tid.

 

Enklare att möta nya krav

 

– Genom att införa integrationsmotorn Blue Integrator får vi nya och bättre möjligheter att effektivt hantera lagkrav och standarder som påverkar arbetet med offentlig sektor. Införandet av standarden PEPPOL BIS Billing 3 är ett konkret exempel på ett område där integrationsmotorn är till stor nytta, kommenterar Claes Rylander, E-Commerce Manager på Lyreco (tidigare STAPLES).

– I vår verksamhet har vi haft ett arbetssätt som inneburit mycket en till en integrationer mot kund, det innebär väldigt många integrationer. Med den typen av traditionell direktintegration blir det både kostsamt och komplext att hantera arbetet. Nu har vi istället valt en integrationslösning som sparar både tid och pengar. Genom att använda Blue Integrator och vårt befintliga affärssystem SAP trimmar vi ner antalet integrationer från cirka 2 000 till 50, fortsätter Claes Rylander.

Blue Integrator är ett effektivt verktyg i Lyreco arbete med den offentliga sektorn. Lyreco-koncernen är världens största leverantör av kontorsmaterial.

 

Tre skäl att använda en integrationsmotor:

  • Möt kraven på ökad digitalisering.
    Leverantörer och offentliga verksamheter får ett modernt verktyg som främjar rationella processer och informationsflöden.
  • Återanvänd likartade flöden.
    När du satt det första informationsflödet på plats är det väldigt enkelt att anpassa för ytterligare.
  • Förkorta tiden från upphandling till färdig integration.
    När upphandlingen är vunnen är det ofta kort om tid till leverans – en integrationsmotor hjälper.

Kort om Blue Integrator

Med Blue Integrator får företag en flexibel och kostnadseffektiv integrationsmotor som kan användas för i stort sett alla typer av integrationer. Genom att informationen endast behöver registreras en gång sparar användaren tid och resurser.

Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Jeeves och Dynamics 365. Till skillnad från traditionell direktintegration påverkar Blue Integrator heller inte drift och prestanda i det befintliga affärssystemet. Integrationsmotorn har också en fördelaktig prisbild långt under sina konkurrenters.

Blue Integrator används i dag av cirka 200 företag i världen. Läs mer på blueintegrator.com

Allt som behövs för enkel integration med affärssystemet*

Claes Rylander, E-Commerce Manager, Lyreco

*SAP, Dynamics 365, Jeeves