Produkter i världsklass kräver ett effektivt och sammanhängande IT-stöd

För att befästa och stärka sin roll som marknadsledare har Hultafors AB, som arbetar i samarbete med Connect Companies och ZeeU, bytt från en egen IT-miljö med olika delsystem till ett nytt sammanhängande systemstöd baserat på Jeeves. Connect Companies:s programvara CAIE / CCWA och Blue Integrator distribuerades under integrationsprocessen. Detta har resulterat i ökad automatisering och digitala informationsflöden som ger en smidig koppling mellan processer; från beställning och plockning till produktion och fakturering.

För Hultafors är en modern och tillgänglig IT-miljö avgörande för företagets framgång. Detta gör att Hultafors kan leverera fortsatt tillväxt och förbli konkurrenskraftig. Idag kan företaget fokusera på värdeskapande och utveckla samt tillverka några av världens bästa handverktyg, samtidigt som de vet att det har IT-stöd för att uppfylla stränga standarder över hela linjen.

 

 

Ökad digitalisering för en effektivare produktionsprocess

 

Den tidigare IT-supportlösningen omfattade många manuella uppgifter och baserades på olika applikationer, varav flera hade utvecklats internt. Den nya miljön använder ett slimmat system. Det är även en förbättrad integration och ett antal procedurer har förenklats.

”Om vi vill behålla vår marknadsledande position behöver vi en effektiv produktionsprocess där manuella uppgifter minimeras och våra flöden så långt som möjligt konsolideras till ett system. Utplacering av en ny och uppgraderad version av Jeeves på våra produktionsenheter i Hultafors, Nässjö och Hults Bruk skapar en miljö inriktad på att effektivisera produktionen samtidigt som vi behåller den världsklass som vi är kända för”, kommenterar Mårten Larsson, chef för IT på Hultafors Group.

 

 

Noggrann undersökning av alla processer

 

Hultafors hade tidigare använt Jeeves vid sin produktionsverksamhet i Nässjö, men valde, liksom med sina andra produktionsenheter, att göra en hel översyn av sitt ERP-system. Detta beslut fattades efter en genomförbarhetsstudie och en översyn av alla processer. Dessa ansträngningar avslöjade brister i verksamhetens nuvarande supportsystem, men också betydande möjligheter för att förbättra och effektivisera processer. Vidare konstaterades att rapportering och uppföljning också kunde utvecklas inom ramen för projektet.

”Naturligtvis, som är fallet med alla projekt av detta slag, måste man involvera de människor som faktiskt arbetar med processen. Om du inte kan engagera dig och förstå det arbete som måste utföras, kommer du aldrig att lyckas. Jag tror att våra anställda i samarbete med Connect Companies på ett övertygande sätt visade att engagemang och kunskap spelar en viktig roll när du försöker effektivisera och förenkla processer och verksamheter”, fortsätter Mårten.

”Ett systematiskt och välstrukturerat tillvägagångssätt krävdes under hela projektet. När jag jämför Connect Companies och ZeeU med andra konsulter inom området, verkar det för mig att de i detta avseende har gjort ett fantastiskt jobb. Vi skulle aldrig ha uppnått vår vision utan deras erfarenhet, engagemang och kunskap om Jeeves och integrationsprocessen. Vi har nu en betydligt starkare plattform och en bra utgångspunkt för ytterligare förbättringar och utveckling av våra processer och procedurer”, avslutar Mårten Larsson.