Så höjer en modern integrationslösning säkerheten

När IT-säkerhet är på agendan handlar det väldigt ofta om vikten av skydda sig mot ransomware, överbelastningsattacker, insiderhot och nätfiske. Svaret på dessa hot brukar vara en kombination av olika tekniska säkerhetslösningar och ökad kunskap hos användarna. En annan komponent som ibland underskattas i säkerhetssammanhang är integrationsmotorn – med en modern lösning kan även den bidra till en ökad säkerhet.

– Just enkelhet brukar framhållas som en av de viktigaste faktorerna när man arbetar för att skapa en hög säkerhet. Säkerhetsarbetet vinner sällan på att vara komplicerat och resurskrävande. Här erbjuder en modern integrationsmotor möjligheten att kombinera befintliga säkerhetslösningar och kunskap med ett enklare och mer effektivt arbetssätt, kommenterar Connect Companies integrationsexpert Magnus Nordin.

Magnus Nordin listar här tre faktorer där en integrationsmotor kan göra skillnad också sett till säkerheten:

    • Bara genom att använda en integrationsmotor bidrar man till att öppna färre dörrar för en eventuell angripare. Integrationsmotorn höjer säkerheten genom att man kommer bort från en-till-en integration där antalet svaga punkter i värsta fall kan vara mycket stort. När allt i stället går genom integrationsmotorn kan man där styra och säkerställa autentisering, kryptering, blockering, vitlistor med mera.

 

    • Genom att använda en integrationsmotor skapar man bättre förutsättningar att arbeta dynamiskt och flexibelt utan att det kräver stora resurser (på samma sätt som det gör vid en-till-en integration). I stället för att verifiera alla anslutningar räcker det med en koppling där ändringen kan göras och omedelbart få ett genomslag i alla anslutna system. Säkerhetsuppdateringar kan på så vis göras smidigt och snabbt.

 

    • Med en modern integrationsmotor blir det enklare att effektivt hantera behörigheter och styra vem som får göra vad. Det kan handla om vem som får göra anrop baserat på en viss IP-adress eller avkräva rätt information om dynamisk IP används. Integrationsmotorn kan exempelvis också säkerställa att en order ser ut på rätt sätt innan den går vidare i systemet.

Att använda en integrationsmotor jämfört med direktintegration

 

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan en integrationsmotor som Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.