Senaste versionen av Blue Integrator sänker tröskeln för modern integration

Integrationsmotorn Blue Integrator erbjuder nu ännu högre prestanda och utökad funktionalitet. Bland uppgraderingarna märks bland annat en optimerad mappningsfunktion, förbättrad möjlighet att ansluta API:er samt utökade möjligheter att integrera med andra plattformar. För användarna innebär det tidsbesparingar och en flexibilitet som förenklar integrationsarbetet.

Blue Integrator möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Dynamics 365, Jeeves och Garp. Till skillnad från traditionell direktintegration påverkar Blue Integrator inte drift och prestanda i det befintliga affärssystemet.

– Med den senaste versionen vill vi fortsätta att erbjuda befintliga användare en integrationsmotor i framkant av utvecklingen. Samtidigt sänker vi tröskeln för nya användare ytterligare. Instegsnivån är låg och startsträckan från test till drift är kortare än någonsin. Dessutom erbjuder vi en 100 dagars fri testperiod för nya användare, säger Stefan Jörkander, vd på Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

 

Bättre möjligheter att automatisera och effektivisera processer

 

Istället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid.

– Vi har exempel på kunder där 2 000 integrationer blivit 50. Det förenklar och effektiviserar givetvis arbetet en hel del. Blue Integrator kan användas i alla branscher men är särskilt intressant för företag inom tillverkande industri, e-handel, retail och logistik. Här ger Blue Integrator snabbt kortare ledtider, mindre manuellt arbete, ökad kvalitet och helt nya möjligheter att möta framtida kundkrav och behov, avslutar Stefan Jörkander.

 

 

Kort om Blue Integrator version 4.0.1

  • Generell optimering av mappning ger bättre prestanda
  • Enklare att integrera med andra plattformar som t.ex. Amazon och Google
  • Snabbare laddning och hantering av komplexa scheman
  • Enklare att ansluta och använda API:er
  • Hanterar anslutning till SAP Connector
  • Förbättrade möjligheter att göra kundunika anpassningar

 

Befintliga kunder kan ladda ner den senaste versionen av Blue Integrator utan kostnad.

Ladda ner Blue Integrator Trial kostnadsfritt här»