Tre vanliga misstag i integrationsprojektet

IT-projekt har en tendens att växa i omfattning. I många fall blir arbetet både mer komplicerat och kostsamt än man räknat med. Integrationsprojekt är inget undantag. Ibland växer problemen i takt med att projektet fortskrider. Ofta handlar det om ett undermåligt förarbete och att relativt enkla delmoment helt enkelt missas eller underskattas.

– I ett integrationsprojekt behöver man arbeta systematiskt och undvika obeprövade snabbspår. Fort men fel har aldrig varit ett framgångsrecept. Erfarenhet ska ses som en tillgång och en möjlighet att göra rätt från början. Om man tar sig tiden att göra grundarbetet och vid behov tar hjälp av experter finns goda möjligheter att ro i land projektet i tid och till utsatt budget, kommenterar Connect Companies integrationsexpert Henrik Aronsson.

Henrik Aronsson listar här tre vanliga misstag i integrationsprojektet – och vad man kan göra för att undvika dem:

    • Man använder direktintegration (en-till-en) och gör inte ett gediget förarbete. För att lyckas krävs det att man gör ett gediget grundarbete med kartläggning, systemering och mappning. Det lönar sig inte att ha för bråttom att koda eller lägga för lite vikt vid att strukturera och använda ett gemensamt inhouse-format.

 

    • Projektet har för lite fokus på säkerheten. Ofta säkras den externa kommunikationen inte tillräckligt väl. Exempelvis behöver allt som skickas vara kypterat och kräva autentisering. Med en modern integrationsmotor går det också att minska antalet kopplingar och ytor där en angripare kan ta sig in i systemen.

 

    • Felhanteringen underskattas eller missas helt. Fel kommer alltid att uppstå. Frågan är hur de ska tas om hand. Här krävs det att fel uppmärksammas och hanteras så snabbt som möjligt. Även mindre fel kan få stora konsekvenser, särskilt om de får pågå under en längre tid. Exempel på fel kan vara att ett meddelande inte matchar de uppsatta reglerna. Det kan vara en order som saknar artikelnummer eller så kommer det siffror när det borde vara bokstäver. Här måste man fråga sig hur fel som dessa ska hanteras och vem som ska åtgärda dem. Att fel blir liggande kan i längden bli kostsamt och dessutom skapa dåliga relationer med kunder och partner.

 

En integrationsmotor kan göra stor skillnad

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan en integrationsmotor som Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.