TriPartum drar nytta av en flexibel och kostnadseffektiv integrationslösning

Det brittiska IT-bolaget TriPartum använder sedan år 2010 Blue Integrator för att hantera överföringen av kundernas källdatafiler till företagets tjänsteplattform samt utdatafiler tillbaka till kunder och tredjepartsleverantörer. TriPartums tjänsteplattform hanterar mycket stora volymer data och samlar flera informationskällor för att stödja fysisk och digital kommunikation för företag inom bland annat finans, telekom, företagsservice och fastigheter.

Innan integrationsmotorn Blue Integrator implementerades provade TriPartum olika lösningar som exempelvis WinAutomation (nu en del av Microsoft Power Automate) samt flera egenutvecklade lösningar, men de var inte lika flexibla och kraftfulla som Blue Integrator visat sig vara.

Fram till nyligen använde TriPartum även Azure Logic Apps men slutade med det och gick i stället över till Blue Integrator då kostnaden annars skulle bli alldeles för hög för enklare integrationspunkter. TriPartum ville heller inte lösa integrationsfrågan med flera olika verktyg, eftersom det på sikt är komplicerat att hantera och underhålla olika lösningar.

Mike Prager, teknisk chef på TriPartum, förklarar hur arbetet med Blue Integrator började:

Jag arbetade med Microsoft BizTalk i flera år och även om det är en väldigt flexibel lösning är den också väldigt dyr. Jag ville från början ha en kostnadseffektiv integrationsplattform som på ett tillförlitligt sätt kunde flytta filer till och från vår tjänsteplattform. Med Blue Integrator fick vi mer än så och i dag har vi ett mycket flexibelt och kraftfullt integrationsverktyg som löser många av våra utmaningar.

Löser affärskritiska processer

 

TriPartum har flera affärskritiska processer som körs med hjälp av Blue Integrator. En av dessa är att läsa så kallade Webhook-meddelanden från en Azure Queue som en e-postleverantör från tredje part lägger upp när en e-posthändelse aktiveras . Den hanteringen är mycket viktigt för TriPartums kunder, eftersom varje e-postmeddelande som skickas levererar transaktions- eller regulatorisk information där kunder på en detaljerad nivå behöver veta varje enskilt e-postmeddelandes leveransstatus. TriPartum har inte råd att förlora eller hantera några meddelanden felaktigt. Därför blir tillförlitligheten i Blue Integrator en helt avgörande komponent.

– Blue Integrator är utmärkt för att snabbt och enkelt implementera integrationspunkter, exempelvis övervaka mappar, hämta alla ZIP-filer (även extremt stora filer upp till <800 MB) och skicka e-postbekräftelser. Samtidigt kan vi enkelt utöka eller ändra integrationspunkterna.

Integrationsmotorn hanterar även mer komplexa flöden som meddelandekorrelation. Här kan vi i dag implementera sofistikerade processer med hjälp av en lösning baserad på Workflow. Allt går att konfigurera genom det lättanvända användargränssnittet. Om det inte finns någon transport- eller workflow aktivitet för en viss lösning som vi arbetar med, kan vi gå vidare och skriva den med våra egna .NET-utvecklare, fortsätter Mike Prager.

Smidig uppgradering till senaste versionen

 

– Vi har hanterat installationen och uppgraderingen till den senaste versionen av Blue Integrator utan problem. Vi genererar väldigt många meddelanden genom integrationsmotorn och den klarar sig genomgående väldigt bra. Det bästa med Blue Integrator är samtidigt kostnad i förhållande till prestanda. Man kan implementera sofistikerade integrationslösningar utan kod genom att konfigurera grafiskt i gränssnittet eller vid behov skriva egen kod som plattformen därefter använder.

 

Sparar tid och resurser jämfört med direktintegration

 

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.

För mer information kontakta:
Stefan Jörkander, vd Connect Companies, stefan.jorkander@connectcompanies.se, 072-964 80 15