Varför ska företaget satsa på en modern integrationslösning?

Oavsett konjunktur kan en smart integrationslösning göra stor skillnad. När hjulen rullar och verksamheten går för högtryck bidrar den till att hantera tillväxten med fler kunder, leverantörer, order, leveranser och transaktioner. Och i tider av inbromsning och besparingskrav kan rätt integrationslösning bidra till rationalisering och bättre möjligheter att arbeta kostnadseffektivt.

Från att i första hand ha varit tillgängligt för större företag finns det i dag smarta och kostnadseffektiva integrationslösningar som håller samman företagets informationsflöden och frigör tid för verksamhetsförbättringar. Resultaten kommer snabbt när arbetsmoment automatiseras och olika delsystem hålls ihop som en helhet.

 

Vinnarna klarar snabba förändringar

 

I dag är det ofta avgörande att snabbt kunna ändra utbudet i sin e-handel, justera priser, införa och använda olika betalningslösningar eller byta transportör. Integration är också en nyckelfaktor vid sammanslagningar av olika slag. Här kan en integrationsmotor bli en möjliggörare som samlar information och bidrar till att affärs- och verksamhetsbeslut kan tas med ett underlag som alltid är aktuellt.

– Använder man inte en integrationsmotor och i stället gör integrationerna direkt mellan olika system blir det över tid väldigt kostsamt och svårt att hantera. Det skapar också en miljö som är känslig för förändringar och kräver ett omfattande manuellt arbete, kommenterar Björn-Ola Kronander, verksamhets- och affärsarkitekt på Connect Companies, det företag som äger och säljer integrationsmotorn Blue Integrator.

 

 

Undvik att uppfinna hjulet flera gånger

 

När förutsättningarna förändras och nya behov uppstår måste man kunna arbeta snabbt och flexibelt. Att uppfinna hjulet flera gånger är heller ingen framgångsfaktor, särskilt inte i en lågkonjunktur.

– I de flesta företag behöver fokus i dag ligga på effektivisering, affärsutveckling och säljinsatser, snarare än felsökning och systemunderhåll. I stället för tidsödande och resurskrävande direktintegrationer (en-till-en) gör en integrationsmotor att en stor andel informationsflöden kan automatiseras, fortsätter Björn-Ola Kronander.

 

Säkerhet högt på agendan

 

– En annan aspekt som är mer aktuell än någonsin är säkerhetsfrågan. Med väl genomtänkta informationsflöden, automatisering och effektiv styrning av olika roller och behörigheter begränsar man risken för säkerhetsincidenter och problem som ofta uppstår när rollerna är otydliga och arbetet kräver omfattande manuell hantering, fortsätter Björn-Ola.

– Det spelar egentligen ingen roll var i konjunkturcykeln vi befinner oss. Med rätt förarbete och införande kan en modern integrationslösning alltid bidra till att effektivisera och utveckla verksamheten. Den höga nöjdheten hos våra kunder bekräftar detta i praktiken, avslutar Björn-Ola Kronander.

 

Traditionell direktintegration vs integrationsmotor

 

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan en integrationsmotor hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn och väl strukturerade så kallade ”inhouseformat” att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid.

Integrationsmotorn Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.