BLUE INTEGRATOR

SKRÄDDARSY DINA INTEGRATIONER

BLUE INTEGRATOR – TEKNIKER FÖR ATT INTEGRERA MOTORN

Det finns många olika standardtekniker att använda för att underlätta integrationer med BlueIntegrator.

Integrationsmotorn är även flexibel nog att kunna hantera tekniker utöver de som finns från början om det skulle behövas. Eftersom BlueIntegrator även innehåller en VSTA (Visual Studio Tool for Applications) så finns det dessutom stora möjligheter att skriva egen kod för hantering av in- och utdata.