Tranemo effektiviserar med modern integrationslösning

Tranemo är en ledande europeisk leverantör av avancerade arbetskläder. Företaget har i flera år haft en god tillväxt med försäljning i ett tiotal länder. För att bidra till ett hållbart arbetssätt och fortsatt tillväxt har företaget investerat i en automatiseringslösning på logistikcentret (AutoStore). Med en förväntad effektivitetshöjning i utplock med trettio till fyrtio procent har den befintliga integrationsmotorn Blue Integrator nu blivit en central del också i Tranemos nya logistikcenter.

Med Element Logics AutoStore räknar Tranemo med att kunna hantera tvåsiffrig tillväxt i fem till tio år utan att behöva öka ytan för logistikcentret. I det korta perspektivet förväntar sig företaget också att kunna frigöra cirka 1 000 kvadratmeter som kan användas för att förbättra arbetsmiljön och skapa effektivare materialflöden.

– Blue Integrator har bidragit till ett lyckat införande av vårt nya logistikcenter AutoStore. Med integrationsmotorn och Connect Companies kompetens inom logistik, automatisering och verksamhetsutveckling har vi skapat väldigt goda förutsättningar att fortsätta effektivisera våra processer, kommenterar Jonas Sjöö, operativ chef på Tranemo.

Höga krav på leveranssäkerhet och service

 

– I vår verksamhet är rationella flöden helt avgörande. Det gäller både produkter och data. På så vis blir den också väldigt integrationskrävande. Vi arbetar främst med stora internationella kunder som har mycket höga krav på leveranssäkerhet och service. För att klara det behöver vi på ett säkert och effektivt sätt hantera och skicka data mellan interna och externa system. Här har Blue Integrator blivit en möjliggörare och en central del i vårt nya logistikcenter, kommenterar Lena Jacobsson, IT-chef på Tranemo.

– EDI är en särskilt viktig del i vår verksamhet. Våra kunder förutsätter att vi kan erbjuda ett smidigt stöd för hantering av elektroniska flöden som exempelvis punchout, katalog, saldo, order och invoice. Vi behöver också ha kapacitet att hantera olika format i olika länder. Med Blue Integrator kan vi skapa meddelanden i vårt affärssystem Garp för att sedan kommunicera mellan övriga system, internt och externt, fortsätter Lena Jacobsson.

Genom att undvika nybyggnation har Tranemos nya logistikcenter blivit en viktig framgång också ur ett miljöperspektiv.

Kort om EDI

Electronic Data Interchange (EDI) är överföring av strukturerad information enligt ett överenskommet format. Benämningen EDI refererar ofta, men inte alltid, till överföring mellan företag av information såsom lagersaldon, kataloginformation, order, orderbekräftelse, leveransaviseringar och fakturor.

 

Kort om Blue Integrator

Blue Integrators tydligaste fördelar är att integrationsmotorn är extremt enkel att installera och använda. Genom att stödja standarder som exempelvis UBL, Peppol, Edifact och X12 är den också mycket flexibel och möjliggör ett stort antal integrationer. I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Blue Integrator möjliggör bland annat integration med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.

 

Kort om Tranemo

Tranemo-koncernen grundades år 1934 och består nu av huvudkontor och försäljningskontor i Sverige och dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Benelux, Tyskland, Schweiz och Portugal som tillsammans skapar en av Europas starkaste sälj- och serviceorganisationer. Årligen distribuerar gruppen över 700 000 högkvalitativa skyddskläder till kunder över hela Europa och världen. Företagets huvudkontor och logistikcenter ligger i Tranemo, Sverige och merparten av produktionen sker i egna produktionsanläggningar eller i nära samarbete med externa tillverkare i Europa.

 

För mer information kontakta:
Stefan Jörkander, vd Connect Companies, stefan.jorkander@connectcompanies.se, 072-964 80 15
Connect Companies äger och säljer integrationsmotorn Blue Integrator.