Alpi väljer Blue Integrator för integration med åkerier

Transport- och logistikföretaget Alpi Sweden har valt Blue Integrator för att kunna integrera sina IT-system med leverantörer/åkerier. Införandet av Blue Integrator förväntas ge stora tidsbesparingar samtidigt som risken för fel orsakade av manuell hantering elimineras.

Den nya integrationslösningen innebär att Alpi Swedens Freight Forwarding-system Xsped kopplas samman med åkeriernas transportplaneringssystem (TMS) Opter. I stället för att manuellt ringa runt till olika åkerier för att boka och bekräfta varje körning räcker det nu med en knapptryckning där Blue Integrator konverterar körordern till Opters format.

– Med tanke på att vi varje vecka hanterar 450 till 500 körningar ger den här lösningen rejäla tidsbesparingar. Det gör i sin tur att våra medarbetare kan lägga tid på annat mer värdeskapande arbete. Det gynnar både våra kunder och Alpi, säger Pontus Lövgren på Alpi Sweden.

– Logistikverksamhet bygger ofta på återkommande arbetsmoment där det finns goda möjligheter att rationalisera och effektivisera processerna. Samtidigt är branschen förhållandevis konservativ och mycket av arbetet bygger fortfarande på användningen av papper, penna och telefonsamtal. Här är vi självklart glada att Alpi Sweden sett möjligheterna att ta steget in i en modern och effektiv integrationslösning, säger Stefan Jörkander, vd på Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

Kort om Blue Integrator

Blue Integrators tydligaste fördelar är att integrationsmotorn är extremt enkel att installera och använda. Genom att stödja standarder som exempelvis UBL, Peppol, Edifact och X12 är den också mycket flexibel och möjliggör ett stort antal integrationer. I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Blue Integrator möjliggör bland annat integration med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.

För mer information kontakta:
Stefan Jörkander, vd Connect Companies, stefan.jorkander@connectcompanies.se, 072-964 80 15

Connect Companies äger och säljer integrationsmotorn Blue Integrator.