Fleet 360 effektiviserar fordonshanteringen med modern integrationslösning

Fleet 360 erbjuder ett komplett system för rationell hantering av fordon, maskiner och verktyg. Med hjälp av Fleet 360:s lösning går det att samla all fordonsrelaterad data från ett stort antal olika källor i en och samma plattform. På så vis förenklas och automatiseras vardagliga moment som exempelvis rör finansiering, nyttjande, service och drivmedelskostnader, enskilt eller samlat. Kunderna slipper den ofta röriga hanteringen av fordon och maskiner samtidigt som Fleet 360 kan arbeta med en modern och säker plattform som skapar förutsättningar för både tids- och kostnadsbesparingar.

För att få in information från kunder och andra aktörer använde Fleet 360 tidigare en-till-en integrationer där man manuellt skapade filer som lästes in i systemet. Alla dessa moment och format blev till slut ohållbart att hantera. Arbetet blev orimligt tidsödande samtidigt som risken för fel var överhängande. Det var heller inte möjligt att läsa in data via API:er.

Väl sammanhållet flöde sparar tid och minskar risken för fel

Efter att ha sonderat marknaden och alternativa integrationslösningar föll valet på Blue Integrator. Med hjälp av Blue Integrator kan alla filer göras om för att passa i ett inhouseformat och skjutas in i Fleet 360:s programvara. Integrationsmotorn gör det möjligt att bearbeta och hantera filer mer dynamiskt. Det gäller även filer som skapats av användarna och inte bara filer/data i XML och Excel-format. Det är särskilt viktigt då filer som skapas och underhålls i Excel medför en större risk för fel. Här bidrar Blue Integrator till att upptäcka, validera och verifiera information som är felaktigt ifylld av användarna.

Fleet 360 integrerar kundens data hos Transportstyrelsen och olika elektroniska körjournaler. Med Blue Integrator går det nu även att skapa integrationer med ekonomi- och affärssystem samt leasingbolag. Genom att hantera kundernas information och importera den till samma system skapas ett väl sammanhållet flöde. Det blir också enkelt att se vem som är ansvarig, vilket kostnadsställe objektet tillhör, var det finns, hur det bokas och vem som ansvarar för service, reparationer och besiktning.

Hanterar nästan alla typer av filer

– Vi såg inledningsvis på möjligheterna att skapa en integrationslösning i Microsoft Azure men det hade blivit väldigt dyrt. Blue Integrator blev i jämförelse ett mycket kostnadseffektivt och flexibelt alternativ. Integrationsmotorn är kraftfull och hanterar nästan alla typer av filer oavsett hur de ser ut. Vissa kunder vill heller inte importera all data. I de fallen är det enkelt att styra hanteringen med hjälp av Blue Integrator. Integrationsmotorn kan exempelvis identifiera och särskilja registreringsnummer i filer som rymmer en mängd andra siffror och tecken, säger Erik Forssman, medgrundare av Fleet 360.

Erik Forssman, medgrundare av Fleet 360

– Blue Integrator har gett stora tidsbesparingar, både i uppstartsskedet när vi ska komma i gång med en ny kund men framför allt i det löpande arbetet. Ju större kund och fler datakällor desto större blir tidsbesparingen. I en del fall kan vi spara in ett omfattande arbete som annars skulle behöva göras i Excel. I dag är Blue Integrator en helt central och nödvändig del i vår vardag och i sammanställningen av data. Förutsatt att man har viss kompetens i huset skapar integrationsmotorn stora möjligheter att arbeta effektivt och säkert, säger Tit Karlstrand, ansvarig för support och processer på Fleet360.

Fleet 360 hanterar i dag totalt över 22 000 objekt för kunder i Sverige, Norge, Finland, Slovakien, USA och Mexiko. Företaget är sedan januari 2022 en del av Mainport.

Att använda en integrationsmotor jämfört med direktintegration

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.

För mer information kontakta:
Stefan Jörkander, vd Connect Companies, stefan.jorkander@connectcompanies.se, 072-964 80 15