Full koll på lagret ända ut i bilen – ordning och reda betalar sig för Svalebergs

Den svenska marknaden för elinstallationer omsätter totalt cirka 80 miljarder kronor. Av det omfattar en stor del material och logistik. Branschen har samtidigt legat efter när det gäller att effektivisera lager- och inköpsrutiner. Trots att få företag är så materialintensiva och beroende av att ha koll på lagret som elinstallatörer präglas arbetet ofta av manuella, tidsödande moment och osäkerhet. Vad finns och var finns det?

På Svalebergs som ingår i Svenska Elkedjan har man valt att förenkla och effektivisera vardagen med Elkedjans moderna logistik- och e-handelslösning (B2B). Med den nya lösningen har Svalebergs fått full koll i alla led.

– I dag räcker det inte att vara en duktig elektriker, man måste se till helheten och inte minst kunna överblicka det egna lagret och materialflödet. Installationsarbeten ska heller inte behöva försenas eller kompliceras på grund av logistik eller brist på material, kommenterar Svalebergs grundare och vd Jonas Johansson.

 

Enkelhet en framgångsfaktor

 

Den nya logistik- och e-handelslösningen har fått namnet Elkedjan Nära och sköts smidigt med hjälp av webbläsare, streckkoder, handscanner och nu även mobiltelefonen. På morgonen plockar varje elektriker ut det material som behövs för dagens arbete. Materialet hamnar per automatik på arbetsordern vilket ger mindre svinn och bättre koll. På alla artiklar som används bestäms en minimigräns. När den gränsen är nådd sker en automatbeställning med tillhörande leverans från Elkedjans centrallager till medlemmens lager. Lösningen gör att Svalebergs och andra anslutna medlemsföretag aldrig står utan viktigt material, samtidigt som de inte binder upp kapital i onödan. Saldo och lagervärde blir också uppdaterat och lättöverskådligt.

– Även om lösningen bygger på ett relativt avancerat IT-stöd är den enkel att använda. Den kräver inga långa manualer eller utbildningar för att förstå. Med införandet av den nya mobilapplikationen utvidgas lösningen dessutom på så vis att det går att se varje bil som en del av lagret. Det ger både medlemsföretaget och den enskilde elektrikern snabb koll på vad som finns i bilen. Det blir samtidigt enkelt att se om kollegan har en saknad detalj i sin bil. En viktig aspekt är också att lösningen är fullt kompatibel med medlemmarnas olika affärssystem. På så vis kan vi erbjuda en väl sammanhållen helhetslösning som gör stor nytta i vardagen, kommenterar Christian Nordemark, ansvarig för medlemmarnas införande av Elkedjan Nära.

 

 

Bättre service och ökad produktivitet

 

För Svalebergs har införandet av Elkedjan Nära haft en tydlig effekt. Införandet har inneburit ett visst förarbete men när det är gjort bidrar lösningen snabbt till att effektivisera och förenkla ett flertal arbetsprocesser och materialflöden.
– I vår verksamhet betalar sig ordning och reda – både i tid och pengar. Framförallt skapar det förutsättningar att erbjuda kunderna god service och väl utförda arbeten. Ur företagets perspektiv har införandet av Elkedjan Nära också inneburit mindre svinn och bättre produktivitet. Tid som tidigare gick åt för att hämta material kan nu läggas på att installera och utan dröjsmål få klart jobben. Genom att bilarna numera blivit en del av lagret har vi också fått bra ordning och reda där. Lägg därtill att inventeringen nu är enkel att göra. Det sparar en hel del tid i vår verksamhet, fortsätter Jonas Johansson.

 

Många vinnare – från kunderna och Svalebergs till medarbetarna och miljön

 

– Branschen har generellt sett haft ett behov av att effektivisera sina lager- och inköpsrutiner. Här har Svalebergs och andra medlemmar bidragit till att lösningen blivit en framgång. Vi har lyssnat på deras behov och tillsammans med en duktig IT-partner tagit fram en lösning som gör stor skillnad i verksamheten. Det känns särskilt roligt när det finns många vinnare, från medlemsföretaget och deras kunder till enskilda elektriker och vår gemensamma miljö, kommenterar Elkedjans Christian Nordemark.

 

Exempel på fördelar för företaget:

 • Ordning och reda – mindre ställtid
 • Mindre svinn – bättre lönsamhet
 • Enkel inventering
 • Ökad hållbarhet – bilkörning blir till produktionstimmar
 • Lägre kapitalbindning – ”inte för mycket inte för lite” (i lager)
 • Inköp via automatiserad e-handel
 • Lösning kopplad till affärssystem

 

Exempel på fördelar för medarbetarna:

 • Förenklar vardagen och ger bättre koll
 • Färre avbrott (mindre splittrat)
 • Bättre ordning i den egna bilen
 • Lättare göra klart jobben
 • Bättre service ger fler positiva kundkontakter

 

Bygger på modern integration och förståelse för vardagen

 

– Connect Companies arbete med att utveckla den här lösningen har varit en avgörande framgångsfaktor. De har tillfört en väldigt stor teknisk kompetens inom systemutveckling och integration. Deras applikationsplattform CAIE och integrationsmotorn Blue Integrator är också centrala komponenter. Samtidigt har de visat en mycket god förståelse för affären och medlemmarnas vardag. De har ett helhetsperspektiv som jag skulle säga är unikt. Utan deras insatser hade vi inte gått i land med ett så här omfattande och komplext projekt, säger Christian Nordemark.

 

 

Lösning som gör det svåra enkelt

 

Samtidigt som Elkedjan Nära präglas av ett enkelt handhavande har den främsta utmaningen varit att få ihop en mängd olika system och funktioner till en fungerande helhet.
– Om vi ser till de enskilda komponenterna är de inte unika var för sig. Det finns förstås ett stort antal olika affärssystem, ordersystem, plocklösningar och andra IT-stöd som kan vara till hjälp för en elinstallatör. Styrkan ligger snarast i att vi här har fått ihop det till en väl samlad, sömlös helhet där användaren inte behöver röra sig mellan olika delsystem, kommenterar Elkedjans Christian Nordemark.

Exempel på integrationer/funktioner:

 • Svalebergs affärssystem är sammankopplat med såväl centrallager som ”billager”. Svalebergs eget huvudlager har utifrån minimi- och maxnivå automatiska beställningspunkter där artiklar hämtas från Svenska Elkedjans centrallager. På motsvarande sätt är det ”lager” som finns i Svalebergs bilar sammankopplat med huvudlagret i Grästorp.
 • Uttag av material till order/serviceorder hamnar direkt på medlems arbetsorder.
 • De enskilda användarna kan se vad andra bilar har i lager och begära lagerflytt mellan bilarna.
 • Genom att använda webbklient eller handdator kan varje medlem utöka sitt bassortiment med nya artiklar och beställa streckkodsetiketter.
 • Elkedjans affärssystem får in medlemmarnas automatbeställningar elektroniskt.