Senaste versionen av Blue Integrator ger snabb effekt hos BM Catalysts

BM Catalysts, Europas ledande tillverkare av katalytiska omvandlare, partikelfilter och frontrör, har nyligen uppgraderat till den senaste versionen av integrationsmotorn Blue Integrator.
För närvarande drar cirka 200 miljoner fordon i Europa nytta av BM Catalysts produkter vilket skapar ett mycket stort behov av att hantera enorma mängder data rationellt i väl sammanhållna flöden.

 

Genom att använda Blue Integrator kan BM Catalysts effektivt hantera olika filformat och göra system tillgängliga för företagets kunder och leverantörer. I stället för att skapa ett stort antal direktintegrationer mellan BM Catalysts olika delsystem, har användningen av Blue Integrator resulterat i ett sammanhängande informationsflöde. Dessutom har integrationslösningen gett betydande tidsbesparingar samtidigt som risken för fel orsakade av manuellt arbete och skrivfel minimerats.

 

– Med den äldre versionen av Blue Integrator var vi begränsade till filformat med xml- och csv-format, och dessa behandlades huvudsakligen av ftp-överföringar. Med förbättringarna och de tillagda funktionerna i det uppgraderade programmet diskuterar vi nu att överföra och hantera alla våra integrationslösningar internt, säger Stan Harper, IT-chef på BM Catalysts.

 

En kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning som inte märks

 

– Blue Integrator är en kostnadseffektiv lösning som är enkel att använda, vilket bland annat innebär att vi inte behöver anställa en specialist för att få jobbet gjort – integrationsmotorn gör allt för oss. Vi låter den bara gå och behöver sällan kontrollera den. Eventuella fel har hittills alltid berott på andra faktorer, snarare än Blue Integrator. Det bästa med Blue Integrator är tillförlitligheten, tätt följt av dess användarvänlighet, avslutar Stan Harper.

 

– Med den utveckling vi ser inom tillverkande industri, e-handel, logistik och flera andra branscher har behovet av effektiva integrationslösningar aldrig varit större. Blue Integrator är utvecklad för att vara enkel att införa och säkerställer att företaget snabbt får en automatiserad lösning för att dela information i realtid mellan olika IT-system. Risken för fel minimeras också när samma data går att skicka ut eller hämta från flera system oberoende av varandra. Med lanseringen av version 4.1 har vi sett till att matcha utvecklingen och fortsätta ligga i täten inom modern integration, säger Stefan Jörkander, vd på Connect Companies, det företag som äger och säljer Blue Integrator.

 

För BM Catalysts ger integrationslösningen fördelar som exempelvis:

• Tidsbesparing – betydligt mindre administration
• Ökad kvalitet och färre felkällor
• Fullständig översikt över lagret och förenklad inventeringen
• Effektivare installationer och planering
• Ökar lönsamhet och minskat materialspill

Sparar tid och resurser jämfört med direktintegration

 

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång. Det sparar tid och resurser samtidigt som risken för fel minskar. Det blir också betydligt enklare att lägga till system, uppgradera och förändra processer över tid. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Microsoft Dynamics 365, Pyramid, Jeeves och Garp.

För mer information kontakta:

Stefan Jörkander, vd Connect Companies, stefan.jorkander@connectcompanies.se, 072-964 80 15